Onderwijs

Voor elk vak bestaan er ECTS-fiches met informatie over de gebruikte onderwijs- en examenvormen. Die fiches zijn evenwel niet altijd volledig of up-to-date. Dat kan beter, zo oordeelt de KU Leuven.

Dat Rik Torfs zichzelf graag wil opvolgen als rector, is al gekend. Voorlopig meldde zich nog geen tegenkandidaat. Dreigt de rectorverkiezingen een formaliteit te worden?

De Dienst Studentenvoorzieningen van de KU Leuven denkt na over langere examentijd voor iedereen. Hoewel het denkproces pril is, lijkt de stap naar inclusiever onderwijs gezet.

De Studentenraad van de KU Leuven vraagt samen met de actiegroep 'KU Leuven Fossil Free' aan de universiteit zich te distantiëren van aandelen in fossiele brandstoffen. VTK en Ekonomika stemden tegen.