Onderwijs

De Studentenraad van de KU Leuven (Stura) trekt zich terug uit de verkiezingscommissie. De studenten zijn het vertrouwen in Herman Daems, voorzitter van de verkiezingscommissie, kwijt.

Onze studentenvertegenwoordigers organiseren studentencongressen om te peilen naar de mening van studenten wie de volgende rector van de KU Leuven wordt. Het gebrek aan een uniforme aanpak valt op.

Jos Vaesen trekt zich terug uit de Verkiezingscommissie van de KU Leuven, zo meldt de nieuwsdienst. De directeur-generaal van de rectorale diensten wijst erop dat hij 'geen fout begaan heeft'.

Vijf Letterenstudenten hebben een klacht ingediend bij de verkiezingscommissie van de KU Leuven. Het studentencongres, waar de Letterenstudenten zijn gaan stemmen, zou partijdig verlopen zijn.