Onderwijs

Het rectoraat nuanceert en wil een aanpassing van het beoordelingskader, al wil het wel de Permanente Onderwijscommissies (POC’s) herwaarderen. De studenten hebben hevige kritiek.

De Dag van de Wetenschap, het grootste wetenschapsevenement in Vlaanderen, lokte zo’n 8900 wetenschappers-voor-één-dag naar de campussen van de KU Leuven.

Het personeelsbeleid van de KU Leuven faalt. Tientallen getuigen klappen uit de biecht over pestgedrag, vriendjespolitiek, een machteloze ombudsman en personeelsdienst.

De Leuvense studentenvertegenwoordigers riepen de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) vrijdag ter verantwoording. De studentenraad KU Leuven had problemen met hun communicatie en standpuntinname.