Onderwijs

Het nieuwe, universiteitsbrede keuzevak Studium Generale moet vanaf volgend jaar studenten de kans geven om hun algemene vorming op punt te stellen.

Een meningsverschil tussen professor en assistent aan de faculteit Filosofie is ontaard, waarna de politie opgeroepen werd. Het incident verdeelt de faculteit, met verstoorde lessen tot gevolg.

De studentenvertegenwoordigers hebben een nieuwe stemprocedure voor de rectorsverkiezing gekozen. Het getrapte systeem wordt aangevuld met facultaire congressen.

Naast een lichtbaken van onderzoek en onderwijs kan de KU Leuven best beschreven worden als een gigantische machine. De brandstof? Geld, natuurlijk. Alloceren is troef, maar vooral ook zeer moeilijk.