Onderwijs

Het COBRA-plan van vicerector Onderwijs Didier Pollefeyt kreeg deze week een positief advies van de Onderwijsraad. Daarmee wordt het plan stilaan realiteit.

De eerste tekst rond het COBRA-plan kwam deze week op de Onderwijsraad. Een aantal discussiepunten later is een extra Onderwijsraad gepland. Vooral de grote faculteiten zitten met vragen.

Vicerector Onderwijsbeleid Didier Pollefeyt wil de discussie over onderwijskwaliteit terug aanzwengelen. Zijn COBRA-plan herwaardeert de permanente onderwijscommissies (POC’s).

Blokken in Leuven, het project dat bibliotheken tijdens de blokperiode langer openhoudt voor lerende studenten, kampt met een structureel tekort. De bibliotheken komen met een plan om het kostenplaatj