Onderwijs

Inefficiënt bestuursmodel, genderkloof, gebrekkige financiering en de integratie houden de groep Wetenschap &Technologie en vicerector Gielen wakker. Onderwijs en onderzoek doen het dan weer goed.

Excellerend onderzoek, prestatiedruk, financiële moeilijkheden en weinig vrouwelijke proffen. De groep Biomedische onder Wim Robberecht kent uitdagingen, maar staat er nog steeds sterk voor.

Knelpunten, zoals schoolverlaters zonder diploma, moeten aan gepakt worden, vindt Raymonda Verdyck van het gemeenschapsonderwijs. Betere doorstroom en een bredere eerste graad moeten soelaas bieden.

De hervorming van het secundair onderwijs kan en moet sneller vindt Lieven Boeve, hoofd van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.