Onderwijs

Rik Torfs, de rector van de KU Leuven, antwoordt op de mistoestanden in het personeelsbeleid. "Zoals in elk groot bedrijf, zijn er ook aan de KU Leuven problemen."

Naast de personeelsdienst, zijn er ook de ombudsdienst en IDEWE, een externe dienst voor preventie op het werk. Ook zij bieden plekken waar het personeel terecht kan met problemen, al werken ze niet,