Onderwijs

De reorganisatie van de Centrale bibliotheek en de Letterenbibliotheek in de divisies Artes en Cultuur & Erfgoed verloopt stroef. Communicatie blijkt het grote struikelblok te zijn.

De beslissing over de stemprocedure voor de rectorsverkiezing is verschoven naar het tweede semester. Op tafel liggen algemeen stemrecht, het getrapte systeem en de zogeheten alternative vote.

De blok komt eraan en de uitstellende student slaat in paniek over de cursussen die nog moeten worden aangeschaft. Al stelt de universiteit de noodzaak van een aantal te dure studieboeken in vraag.

De gevolgen van doofheid zijn groot. Voor sommigen leidt het tot sociaal isolement en depressie. ISIFit, een nieuw onderzoeksproject aan de KU Leuven, wil doven nog sneller laten horen.