Onderwijs

Klinisch psychologen en orthopedagogen krijgen een verplicht extra stagejaar. Een eerste stap richting uniforme terugbetaling, maar de financiering van het stagejaar is nog niet rond. De tijd dringt.

KU Leuven schakelt in tegenstelling tot de UGent voorlopig niet naar code rood, zelfs al liggen de Gentse besmettingen lager. 'Men offert disproportioneel veel op in hoger onderwijs', vindt Sels.

Algemeen stemrecht voor studenten of toch niet? De vorige keer vond de Studentenraad een compromis, maar COVID-19 belemmert de oplossing van toen. En de Studentenraad heeft nog maar twee maanden tijd.

Vanaf maandag zit ook de KU Leuven in code oranje, waardoor de auditoria weer een pakje leger worden. KU Leuven voegt zich daarmee bij UGent, de Universiteit Antwerpen en de UHasselt.