Onderwijs

Deze ochtend verklaarde rector Luc Sels het academiejaar 2019-2020 officieel voor geopend. Instroombeleid, levenslang leren en een focus op meertaligheid zijn speerpunten.

Het komend academiejaar zal Lotte Delemarre met haar ploeg aan het hoofd van Stura staan, zo besliste de Algemene Vergadering maandag. Daarmee komt een einde aan drie maanden verkiezingssaga.

Na de gebeurtenissen van de afgelopen dagen stelt Stura haar verkiezingen voor het kernbestuur opnieuw uit. Vier mandatarissen voor Internationaal en Duurzaamheid werden dit weekend wel al ingezworen.

Over het hoger onderwijs wordt tijdens campagnes minder gesproken, maar ook daar wordt met spanning uitgekeken naar de politieke machtswissel.