Onderwijs

Vicerector Onderwijsbeleid Didier Pollefeyt wil de discussie over onderwijskwaliteit terug aanzwengelen. Zijn COBRA-plan herwaardeert de permanente onderwijscommissies (POC’s).

Blokken in Leuven, het project dat bibliotheken tijdens de blokperiode langer openhoudt voor lerende studenten, kampt met een structureel tekort. De bibliotheken komen met een plan om het kostenplaatj

Het rectoraat nuanceert en wil een aanpassing van het beoordelingskader, al wil het wel de Permanente Onderwijscommissies (POC’s) herwaarderen. De studenten hebben hevige kritiek.

De Dag van de Wetenschap, het grootste wetenschapsevenement in Vlaanderen, lokte zo’n 8900 wetenschappers-voor-één-dag naar de campussen van de KU Leuven.