Onderwijs

In 2021-2022 komt de studiekost op vakfiches en in programmaboeken te staan. Proffen delen de kost van hun vak en ook algemene kosten worden geraamd. 'We hopen op meer aandacht voor de studiekost.'

Maatregelen zoals de harde knip of de 50% CSE-regel staan niet in steen gebeiteld: de universiteiten en hogescholen kregen de opdracht om 'bijkomende of alternatieve' voorstellen te doen.

Vierdejaarsstudenten Verpleegkunde vallen vaak in voor ziekte, afwezigheid of personeelstekort. Ze lopen bijna een heel jaar stage: zonder de aangekondigde vergoeding, maar wel met inschrijvingsgeld.

KU Leuven spreidt voor haar examenperiode maximaal in tijd en ruimte. De extra week en de zondagen worden ingevuld als volwaardige examendagen, de Brabanthal wordt een 'vierde campus'.