Onderwijs

De KU Leuven werkt aan twee nieuwe opleidingen. De bachelors European Studies en Sustainability worden opgericht met de buitenlandse partners uit het Una Europa-netwerk.

Klinisch psychologen en orthopedagogen krijgen een verplicht extra stagejaar. Een eerste stap richting uniforme terugbetaling, maar de financiering van het stagejaar is nog niet rond. De tijd dringt.

KU Leuven schakelt in tegenstelling tot de UGent voorlopig niet naar code rood, zelfs al liggen de Gentse besmettingen lager. 'Men offert disproportioneel veel op in hoger onderwijs', vindt Sels.

Algemeen stemrecht voor studenten of toch niet? De vorige keer vond de Studentenraad een compromis, maar COVID-19 belemmert de oplossing van toen. En de Studentenraad heeft nog maar twee maanden tijd.