Onderwijs

De Vlaamse regering wil terug prestige geven aan de lerarenopleiding. Maar dat getuigt van een verouderde visie op het beroep, zeggen studenten en docenten.

Volgens een onderzoek van de UGent leidt hoger smartphonegebruik tijdens de les, leren én daarbuiten tot lagere studieresultaten. Voor het eerst is een causaal verband tussen de twee vastgelegd.

De Vlaamse regering wil meer studenten Geneeskunde toelaten. Er is echter geen gebrek aan artsen in totaal, wel voor bepaalde afstudeerrichtingen zoals huisarts of geriatrie.

Hogeschool UCLL biedt als instellingsbreed keuzevak 'Studentenparticipatie' aan. Zo erkennen ze de competenties die studentenvertegenwoordigers opdoen.