Onderwijs

De Vlaamse universiteiten hebben afgesproken om niet vooraf de studievoortgangsregels te versoepelen, maar zo nodig wel op basis van de resultaten achteraf. De KU Leuven werkt nu scenario's uit.

In 2021-2022 komt de studiekost op vakfiches en in programmaboeken te staan. Proffen delen de kost van hun vak en ook algemene kosten worden geraamd. 'We hopen op meer aandacht voor de studiekost.'

Maatregelen zoals de harde knip of de 50% CSE-regel staan niet in steen gebeiteld: de universiteiten en hogescholen kregen de opdracht om 'bijkomende of alternatieve' voorstellen te doen.

Vierdejaarsstudenten Verpleegkunde vallen vaak in voor ziekte, afwezigheid of personeelstekort. Ze lopen bijna een heel jaar stage: zonder de aangekondigde vergoeding, maar wel met inschrijvingsgeld.