Onderwijs

Rector Luc Sels kondigt in een mail aan dat de universiteit tot Kerst in een vorm van code rood gaat. De eerste bachelorfase blijft wel in code oranje en er zijn andere uitzonderingen.

De Brusselse KU Leuven-campussen volgen de VUB en schakelen maandag naar code rood. Eerstejaarsvakken kunnen wel in code oranje blijven, net als andere uitzonderingen.

De KU Leuven werkt aan twee nieuwe opleidingen. De bachelors European Studies en Sustainability worden opgericht met de buitenlandse partners uit het Una Europa-netwerk.

Klinisch psychologen en orthopedagogen krijgen een verplicht extra stagejaar. Een eerste stap richting uniforme terugbetaling, maar de financiering van het stagejaar is nog niet rond. De tijd dringt.