Onderwijs

De Inrichtende Overheid van de KU Leuven verkoos zopas een nieuwe algemeen beheerder. Wim Desmet is hoogleraar Werktuigkunde en broer van Kulak-vicerector Piet Desmet.

In augustus slaagde 70% voor de ijkingstoets burgerlijk ingenieur, tegenover 64% in de eerste sessie vorig jaar. De toetsen werden omwille van COVID-19 een maand later afgenomen dan normaal.

De afgelopen examenperiode behaalden studenten aan de KU Leuven, ondanks de omschakeling naar digitaal onderwijs, hogere cijfers dan normaal. De spreiding van resultaten bleef daarbij stabiel.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de Vlaamse universiteiten en hogescholen hebben in samenspraak met de GEES overeenstemming bereikt over de organisatie van het volgende academiejaar.