Onderwijs

Anno 2018 is de democratisering van het hoger onderwijs nog steeds een heikel punt. De KU Leuven zet nu in op niet-bindende toelatingsproeven, maar zetten die ook zoden aan de dijk?

Het nieuwe onderwijsplan wil assistenten en doctorandi meer betrekken bij het beleid. Vooral op vlak van erkenning en de verhouding tussen onderzoek en lesopdrachten is er nog werk aan de winkel.

Met een nieuwe nota wil het beleid ex-hogeschooldocenten beter waarderen en een duidelijker perspectief geven op hun verdere loopbaan.

In september van dit jaar kwam de transitie naar open access in een stroomversnelling nadat de onderzoeksinstellingen van 12 Europese landen ‘Plan S’ lanceerden. Zet het plan ook zoden aan de dijk?