Onderwijs

De hoeveelheid gebruikelijke studievoortgangsbetwistingen op Vlaams niveau is vorig jaar weer gestegen. Maar dat zegt niet direct iets over de juridisering van het hoger onderwijs.

Een toekomstnota over de bibliotheken van Humane Wetenschappen kiest voluit voor digitalisering. Vanuit de faculteiten komt weerstand om de boeken te snel uit de rekken te halen.

De Vlaamse regering wil terug prestige geven aan de lerarenopleiding. Maar dat getuigt van een verouderde visie op het beroep, zeggen studenten en docenten.

Volgens een onderzoek van de UGent leidt hoger smartphonegebruik tijdens de les, leren én daarbuiten tot lagere studieresultaten. Voor het eerst is een causaal verband tussen de twee vastgelegd.