Onderwijs

Zowat alle belangrijke spelers in de medische (onderwijs)wereld maken in een persbericht brandhout van de aanpak omtrent de 'dubbele cohorte'. 'Studenten mogen niet het slachtoffer worden.'

Geen exit die zoveel commotie veroorzaakte als die van Gentse rector Anne De Paepe. Moord, brand en samenzweringen aan de UGent? Tijd voor nuance.

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) stelt in een adviestekst dat er te weinig studentenvertegenwoordigers (stuvers) zijn. Een volwaardig statuut en de nodige middelen zouden de kwestie moeten verhelpen.

Aan de KU Leuven krijg je geen fietsvergoeding, wel een KU Leuven-fiets die je van de universiteit kunt lenen voor je woon-werkverkeer. Maar niet iedereen is zo opgezet met dat systeem.