Onderzoek

Onderzoek dat niet thuis of via telewerk kan, wordt stopgezet met uitzondering voor essentieel onderzoek. Stages die fysieke aanwezigheid vereisen gaan niet meer door, tenzij in de gezondheidszorg.

Het gebouw torent glinsterend boven Leuven en zijn eigen sokkel uit. Binnen huist Imec. Een vzw met een omzet van 670 miljoen euro, 4000 werknemers wereldwijd en inmiddels vier cleanrooms.

Het binnenklimaat van ziekenhuizen is een belangrijke factor in het comfort van patiënten. Onderzoek aan de KU Leuven probeert nieuwe inzichten te verkrijgen in de aanpak van dit klimaat.

Oogbewegingen kunnen aantonen wat er gebeurt in het brein bij het leren van talen. Aan de KULAK wordt dit gebruikt in onderzoek naar vreemde taalverwerving.