Onderzoek

We horen veel over de gevolgen van Corona, maar de structuur en herkomst blijven velen onbekend. Vergelijkingen met appartementsgebouwen en tennisballen kunnen zaken duidelijk maken.

Onderzoek dat niet thuis of via telewerk kan, wordt stopgezet met uitzondering voor essentieel onderzoek. Stages die fysieke aanwezigheid vereisen gaan niet meer door, tenzij in de gezondheidszorg.

Het gebouw torent glinsterend boven Leuven en zijn eigen sokkel uit. Binnen huist Imec. Een vzw met een omzet van 670 miljoen euro, 4000 werknemers wereldwijd en inmiddels vier cleanrooms.

Het binnenklimaat van ziekenhuizen is een belangrijke factor in het comfort van patiënten. Onderzoek aan de KU Leuven probeert nieuwe inzichten te verkrijgen in de aanpak van dit klimaat.