Opinie

Roestend plastic

Splinter

Nieuws over de opwarming van de aarde heeft reeds lang onze huiskamers bereikt, maar houdt ons niet binnen omwille van dreigingsniveau nummer-zoveel.

Geen commentaar

Splinter

Dinsdagmiddag op de Anspachlaan. Van loeiende sirenes kijkt niemand in de Brusselse burcht nog op. Pantsers en patsers in uniform zijn het nieuwste straatmeubilair.

Weinig mensen op het praatcafé toont niet alleen slechte marketing, maar ook een tanend engagement.

Nuttige idioten

Splinter

Een "nuttige idioot". Zo werd Jean-Paul Sartre genoemd omdat hij de communistische praktijk in de voormalige Sovjet-Unie verdedigde en vergoelijkte.