Opinie

Als reactie op het artikel "'Zelfverrijking' en 'vriendjespolitiek': klachten over doctoraatsaanvragen FWO", volgt recht van antwoord van het FWO.