Opinie

Onze omgang met de natuur lijkt op heel wat vlakken verstard. Een reflectie op de mogelijke oorzaak.

De diplomafabriek

Editoriaal

Begin dit academiejaar stelde Leuvens Hoogleraar Erwin Ooghe een plan voor om studenten gedeeltelijk hun studies te laten terugbetalen.

Heel wat vragen omtrent de dure eerste fotografische weergave van een zwart gat zijn terecht. Maar ook beantwoordbaar.

De verdediging van het geschorste slachtoffer van de Reuzegomdoop verwijt de KU Leuven niet eerder tussengekomen te zijn. Dat kon ze echter niet zonder de autonomie van de student af te nemen.