Opinie

Een opinie over navelstaarderij, the Queen en de intellectuele armoede aan de Faculteit Economie. 'Een crisis van wereldomvang legde de naïviteit van een hele wetenschappelijke discipline bloot.'

Enige bedenkingen over bedenkelijke uitingen en de nood aan bedenktijd. Een kwinkslag.

Gilles Verriest van Jong N-VA Kortrijk miste enige nuance in het editoriaal over Dries van Langenhove en het Vlaams-nationalistische Schild & Vrienden. 'Wij beleven nationalisme fundamenteel anders.'

Kleine dagen

Artikel

De kleine ontmoetingen in het leven kunnen soms een opstapje zijn naar iets dat ongeveer de moeite waard is.