Opinie

Vorige week raakte bekend dat de bibliotheken van Humane Wetenschappen kiezen voor meer digitalisering en minder boeken in open rek. 48 studenten en professoren vragen in een open brief om reflectie.

De Vlaamse regering trekt ten strijde tegen studieduurverlenging.

Werken, werken, werken, werken, eten, werken, werken, werken, werken, slapen, slapen, slapen, werken, werken, werken, werken, werken, werken, werken, werken, eten, werken, werken, werken, slapen.

De wind woei, zijn adem stokte. Hij voelde langs zijn rug een siddering tergend traag omhoog kruipen – als een aftandse lift in een aftands gebouw.