Opinie

Het cursiefje van Abel Romkes: over waarom mensen zich aan het schaakspel blijven wagen.

Het vertrek

Splinter

Arthur Hendrikx over een vriend, seizoenen en de Spaanse zon.

Een intern conflict kon Stura voor het tweede jaar op rij lamleggen. Dat wijst op diepe gebreken in haar ontwerp. Stura is toe aan een grondige herbezinning en moet haar machocultuur onder ogen komen.

Stura's stilte

Editoriaal

Het bestuur van de studentenraad kreeg dit jaar de zware taak om de vertegenwoordiging na een rampjaar weer op de sporen te zetten.