Sociaal

Niet alleen symbooldossiers, maar een echte restitutiepolitiek: Nadia Nsayi zet zich als Belgisch-Congolese politicologe in voor een verregaande dekolonisatie van de Vlaamse samenleving.

In België kan je als jongere tussen de 18 en 25 jaar ervoor kiezen om je te engageren bij een organisatie. Het platform van de Samenlevingsdienst faciliteert dit en helpt jongeren bij hun zoektocht.

Beursstudenten staakten de afgelopen vier jaar steeds vaker hun studies, terwijl de dropout in de groep zonder beurs stabiel blijft. ‘Het hoger onderwijs is minder democratisch dan we dachten.’

Anna Van Hecke is slechts drieëntwintig wanneer ze kiest voor een buitengewone levenswandel, waarin God iedere dag centraal komt te staan. Intussen is ze zeven maanden ingetreden.