Sociaal

De afgelopen dagen werd gezocht naar een oplossing voor de huurders van studentenkamers die door de KU Leuven worden verhuurd. De universiteit belooft voor april een korting van 50% op de huurprijs.

Jaren na datum kan een ervaring met stalking nog steeds blijven doorleven. Lezers getuigen over hun ervaringen.

Steeds meer mensen doen aangiftes van stalking, maar de drempel blijft hoog. Studenten vormen een belangrijke risicogroep, zowel om slachtoffer te worden als om stalkgedrag te vertonen.

Op talrijke stagediensten in Vlaanderen wordt overwogen arts-specialisten in opleiding 'technisch werkloos' te stellen. Door hun specifieke arbeidscontracten zou deze groep zonder loon vallen.