Sociaal

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een maatschappijbreed probleem. Toch zijn studenten een opvallend kwetsbare groep.

Een grondig beleid rond grensoverschrijdend gedrag steunt op twee pijlers: preventie en gepaste hulp voor de betrokkenen. Universiteiten in Europa zijn echter nog maar net wakker aan het worden.