Sociaal

Onderhandelen op het slagveld of tijdens een gijzeling. Tom Van der Spiegel en An Baeyens zijn beiden experts in onderhandelingen waar mensenlevens op het spel staan.

Recent besprak de Leuvense raadscommissie milieu de recente monitoringtool, een meting van de Leuvense uitstoot. De stad wil de cijfers nu toch niet vrijgeven. "Onaanvaardbaar," reageert de oppositie.

Deze maand worden op de Leuvense gemeenteraad de circulatieplannen goedgekeurd. Drie maanden na de lancering zijn de meningen over plannen en werkwijze nog steeds verdeeld.

Veto berichtte eerder dat studenten en universiteit Sofia, het online leerplatform van Acco, goedkoper willen. LOKO pleit nu voor een lagere, uniforme prijs.