Sociaal

Hoe bezorgd zijn studenten om hun brandveiligheid? Vaak is het niet meer dan een bijgedachte, gezien de onveilige situaties op vele koten. Enkele studenten getuigen.