Sociaal

Niemand lijkt vandaag de dag echt tevreden over de positie van Alma. “We moeten ons bezinnen over de rol die Alma moet spelen,” vindt ook vicerector Studentenbeleid Rik Gosselink.

“LOKO Sociaal kampt met besparingen en uitgedund team” kopte Veto in september. Een terugblik op een bewogen jaar leert dat vooral volgend jaar hoopvol stemt.

Sinds twee jaar heeft de KU Leuven een project rond pioniersstudenten, studenten waarvan de ouders geen hoger onderwijs hebben doorlopen. Volgend jaar doen al zeker dertien faculteiten mee.

Onderhandelen op het slagveld of tijdens een gijzeling. Tom Van der Spiegel en An Baeyens zijn beiden experts in onderhandelingen waar mensenlevens op het spel staan.