Sociaal

De Vlaamse Vereniging van Studenten presenteert binnenkort de resultaten van een bevraging naar mentaal welzijn uit 2020. Hoe is het intussen gesteld met de mentale gezondheid van de student?

Vakbond ACV wil socialezekerheidsbijdragen invoeren voor studentenjobs om studenten te beschermen. Het beweert dat studenten daar netto meer aan overhouden, maar dat hangt ervan af hoe je het bekijkt.

De Vlaamse overheid heeft de studietoelage van 12.729 studenten nog steeds niet betaald. 'Studenten en ouders hebben dat geld nu nodig, niet als het academiejaar is afgelopen.'

Niet alleen symbooldossiers, maar een echte restitutiepolitiek: Nadia Nsayi zet zich als Belgisch-Congolese politicologe in voor een verregaande dekolonisatie van de Vlaamse samenleving.