Sociaal

Vandaag brengt een interuniversitaire commissie rond dekolonisering haar verslag uit. De Vlaamse universiteiten worden geëvalueerd en aangemoedigd tot verdere actie.

Vera Dua is voorzitter van Bond Beter Leefmilieu en ex-politica bij Agalev en Groen!. Ze heeft het over de klimaatconferentie in Glasgow, de PFOS-affaire en de nakende kernuitstap.

Eind september richtte de UAntwerpen de leerstoel 'Alcohol en Jongeren' op. Het moest daar wel tien jaar op wachten en kan rekenen op financiering vanuit Nederland.

Grote advocatenkantoren maken jacht op copyrightschendingen en kloppen aan bij internetproviders met schadeclaims. Hun werkwijze is dubieus, het gevolg dat de KU Leuven eraan geeft eveneens.