Sociaal

Van 59 cent tot 6,90 euro, Alma's 66-jarige bestaan wordt gekenmerkt door wederkerende prijsverhogingen. In tijden waarin een pasta 3,75 euro kost rest dan ook de vraag: kan dat echt niet goedkoper?

Leuven boekstaafde in 2019 de meeste inbreuken op de wooncode van alle Vlaamse centrumsteden. De opmerkelijke statistiek is de exponent van een proactiever controlebeleid.

In 2004 keek schrijver Geert Mak nog vol optimisme naar Europa in zijn bestseller 'In Europa'. Zijn nieuwste publicatie 'Grote Verwachtingen' schetst een somberder beeld.

Ondanks de veiligheidsvoorschriften rond het coronavirus gaat de Bloedserieusweek wel gewoon door. Noodzakelijk, zo blijkt, omdat de bloedvoorraad door het virus te laag dreigt te staan.