Sociaal

De afgelopen dagen werd gezocht naar een oplossing voor de huurders van studentenkamers die door de KU Leuven worden verhuurd. De universiteit belooft voor april een korting van 50% op de huurprijs.

Geen rust voor Kristof Calvo, federaal fractieleider van Ecolo-Groen. Tussen de debatten rond de regeringsverklaring en het plannen van een natuurwandeling door blijft hij zijn strijdvaardige zelve.

De coronacrisis maakt dakloze mensen kwetsbaarder. Het openbaar leven is stilgezet en bijgevolg 'komt hun zelfredzaamheid in het gedrang', aldus Simon Mertens, straathoekwerker van CAW Oost-Brabant.

Jaren na datum kan een ervaring met stalking nog steeds blijven doorleven. Lezers getuigen over hun ervaringen.