Sociaal

De Sociale Dienst van de KU Leuven zal voorzien in een minimale toelage voor studenten die financieel getroffen worden door de corona-epidemie. Die oplossing is allicht niet houdbaar op lange termijn.

Silke De Baerdemaeker is tweedejaarsstudent verpleegkunde aan de Odisee Hogeschool. Ze schreef deze open brief in samenwerking met enkele medestudenten.

De afgelopen dagen werd gezocht naar een oplossing voor de huurders van studentenkamers die door de KU Leuven worden verhuurd. De universiteit belooft voor april een korting van 50% op de huurprijs.

Geen rust voor Kristof Calvo, federaal fractieleider van Ecolo-Groen. Tussen de debatten rond de regeringsverklaring en het plannen van een natuurwandeling door blijft hij zijn strijdvaardige zelve.