Student

De Leuvense studentenkoepel houdt een sensibiliseringscampagne rond verantwoord indrinken. De actie focust vooral op de overlast die het voor omwonenden kan veroorzaken.

Deze week: ontdek via lokaalbezetting wanneer je herexamen valt.

Niet alle attesten op tijd in orde, een controleur die niet komt opdagen: bijna moest fuifzaal Albatros haar eerste feestje annuleren.

Studentenvertegenwoordiging zorgt ervoor dat de student een stem krijgt daar waar de beslissingen worden genomen. Veto gidst je door het landschap van de studentenorganisaties aan de KU Leuven.