Student

De Vlaamse overheid heeft, na een kader rond het onderwijsleven bij studenten, nu ook een kader voor studentenactiviteiten daarbuiten klaar. Fuiven, cantussen en galabals kunnen alvast niet doorgaan.

Stad Leuven en studentenkoepel LOKO hebben richtlijnen klaar voor dit semester. Voorlopig geen dopen of cantussen en een flowchart voor andere activiteiten. Wie overtreedt, riskeert een corona-pv.

De KU Leuven start een nieuwe tuchtprocedure tegen de nog actieve studenten die aanwezig waren op de Reuzegom-doop. De betrokkenen krijgen voorlopig geen toegang tot de universitaire gebouwen.

Geen academiejaar zonder 24 urenloop, ook in dit door het coronavirus geïnfecteerde jaar. De kringenloop zou kunnen doorgaan in het eerste semester, maar verandert wel van format.