Student

De universiteit heeft een nieuw tuchtreglement voor studenten goedgekeurd. De rol van de Studentenraad wordt versterkt, die van de vicerector beperkt.

De stad Leuven trekt een controversiële maatregel in waarbij kotstudenten na 22 uur niet in hun tuin konden samenkomen. Die regel lag fel onder vuur na een reeks coronaboetes vorige week.

Een gebrek aan deconnectie kan leiden tot stress, vermoeidheid en zelfs burn-outs. Toch wordt er amper gesensibiliseerd en ontbreekt een regulerend kader. Mag een academicus nog onbereikbaar zijn?

Heel wat studenten uit het Justus Lipsiuscollege moesten vorig semester betalen voor maaltijden die zij nooit opaten. Vorig academiejaar voorzag de universiteit een compensatie, nu niet meer.