Student

In een reeks van drie presenteren drie schrijvers een kortverhaal, waarin steeds een bepaalde ervaring of locatie van het Leuvens studentenleven centraal staat.

De elektrische step heeft de hoofdstad veroverd en is op veroveringstocht door de Scheldestad. Na Brussel en Antwerpen is Leuven aan de beurt, of houdt onze stad de 'Trotinette van de 21e eeuw' tegen?

Na een tragisch doopincident werd de druk opgevoerd voor de clubs om een doopcharter te ondertekenen. De mannenclubs hebben dit vooralsnog niet gedaan. Nu is er een Vlaams charter in de maak.

Op 28 februari organiseerde VRG het Interfacultair Welsprekendheidstornooi. Zes kandidaten betraden de PDS. Emilia Verbeke won, economist Andreas Van Puyenbroeck ontving de publieksprijs.