Onderwijs kort

Bloedklonters, eeuwenoude lesnota's en getalgevoel als risicofactor bij dyscalculie

21 maart 2016
Artikel
Auteur(s): Rani Goelen
Onderwijs kortjes belichten de laatste ontwikkelingen in het universitair landschap.

Nieuw middel tegen bloedklonters bij beroerte

Onderzoekers aan de KU Leuven Campus Kulak hebben een nieuwe manier ontdekt waarop bepaalde soort beroertes aangepakt kunnen worden. Het enzym ADAMTS13 blijkt bloedklonters te kunnen oplossen wanneer die de bloedstroom naar de hersenen verhinderen. Dat veroorzaakt een ‘ischemische’ beroerte veroorzaakt, die vaak permanente hersenschade tot gevolg heeft.

"Tot voor kort was er slechts één manier om dit soort beroertes op te lossen," aldus Simon de Meyer van het Laboratorium Trombose Onderzoek. “Vooral in het kader van de huidige beperkingen voor het behandelen van de beroertepatiënt zijn dergelijke nieuwe inzichten zeer welkom,” klinkt het.

Eeuwenoude lesnota’s gedigitaliseerd

Door een unieke samenwerking tussen de KU Leuven, UCL en de Koninklijke Bibliotheek (KBR) heeft nu een breed publiek toegang tot een rijke collectie collegedictaten uit lang vervlogen tijden. Studenten in de lessen logica, fysica, theologie of geneeskunde penden deze notities in de periode 1425-1797. Ze bieden nieuwe inzichten in de onderwijswereld van weleer. De collectie is nu samengebracht op één portaal.

Getalgevoel risicofactor voor dyscalculie

In haar postdoctoraatsonderzoek heeft Kiran Vanbinst, lid van de onderzoeksgroep Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven, aangetoond dat getalgevoel - het herkennen van de betekenis van getallen - van lagere schoolkinderen een betrouwbare voorspeller kan zijn voor latere problemen met rekenen. Hiervoor ontwikkelde zij de Collectieve Test Getalgevoel, die steunt op de snelheid waarmee leerlingen kunnen zeggen welk van twee getallen het grootste is. Bert de Smedt, Verbists promotor, waarschuwt wel dat de test geen diagnose is. "Een zwakke score geeft vooral aan dat er meer diagnostisch onderzoek nodig is”.