Faculteit Letteren zorgt met impulsproject voor profielsbewustzijn

‘Zelfs een bouwingenieur zal met moeite zijn concrete vaardigheden kunnen benoemen’

07 oktober 2017
Artikel
Auteur(s): Jef Cauwenberghs
Ambitie bij studenten, allemaal goed en wel. Je verworven competenties niet aan potentiële werkgevers kunnen verduidelijken zou wel eens een lastige barrière kunnen vormen. Letteren schiet te hulp.

‘Wie ben ik en wat kan ik?’ Het is een existentieel vraagstuk waar heel wat studenten, doctorandi en alumni mee worstelen bij het behalen van hun diploma. Want hoewel een universitaire opleiding menig CV cachet geeft, slagen velen er niet in om voor een potentiële werkgever te verwoorden welke vaardigheden en competenties zij juist in die opleiding verworven hebben.

Onzekerheid

Op de faculteit Letteren besloten ze in actie te treden tegen die onzekerheid. Na een jaar van research en grootschalige studentenbevragingen werken ze dit academiejaar hun impulsproject af, dat studenten bewust moet maken van hun opleidingsprofiel.

‘We voelen dat studenten onzeker zijn, vertelt vicedecaan Onderwijs van de faculteit Letteren Liesbet Heyvaert. ‘Niet enkel bij het maken van hun studiekeuze, maar ook bij de overstap naar de arbeidsmarkt. Ze blijven te vaak zitten met de vraag wat ze nu juist te bieden hebben.’

'We voelen dat studenten onzeker zijn. Niet enkel bij het maken van hun studiekeuze maar ook bij de overstap naar de arbeidsmarkt.'

Liesbet Heyvaert, vicedecaan Onderwijs Letteren

‘We merken dat studenten na afstuderen niet heel goed kunnen uitleggen wat ze geleerd hebben in termen van vaardigheden en competenties’, vervolgt Melina De Dijn die als studiebegeleider het afgelopen jaar haar schouders mee onder het project zette. ‘Dat terwijl alumni, eens ze geland zijn op een job, aangeven dat ze hun aangeleerde vaardigheden wel degelijk gebruiken.’

Inspiratie voor anderen

Het probleem situeert zich volgens de ontwikkelaars van het impulsproject in elke tak van de universiteit. ‘Sommige opleidingen, zoals op de faculteit Letteren of de faculteit Wijsbegeerte, hebben inderdaad een breder profiel waardoor de stress bij het betreden van de arbeidsmarkt soms iets acuter is’, legt Heyvaert uit. ‘Maar zelfs een bouwingenieur zal vaak moeite hebben met het verwoorden van zijn concrete vaardigheden’, voegt De Dijn daaraan toe.

Van impulsprojecten wordt verwacht dat ook andere faculteiten inspiratie kunnen putten uit het gedane werk. Dat geldt ook voor het project van Letteren waarvan de resultaten de komende jaren in verschillende faculteiten tot discussie kunnen leiden.

‘De voornaamste doelstelling is om studenten de taal aan te reiken om te praten over hun profiel’, aldus De Dijn. ‘Daarvoor gaan we kijken naar vaardigheden en attitudes die verbonden zijn aan elke specifieke opleiding.’ Om die te vinden ondervroeg het onderzoeksteam vorig jaar in verschillende fasen een duizendtal studenten en zo’n achthonderd alumni.

Bedoeling was om voorbij te gaan aan clichés en het generische: ‘Kritisch denken is bijvoorbeeld zo’n vaag begrip dat elke universitair wel op zijn CV heeft staan. Maar wat maakt het kritisch denken van een taalkundige dan zo anders dan dat van een wiskundige? Of wat kan je concreet door de 17de eeuwse Franse literatuur te bestuderen? Studenten krijgen vaak talige attitudes aangeleerd ook al wordt dat niet expliciet vermeld in de opleiding’, vertelt post-doctoraatsonderzoeker Eline Zenner die het project onderzoeksmatig ondersteunde.

'Wat maakt het kritisch denken van een taalkundige dan zo anders dan dat van een wiskundige?'

Eline Zenner, onderzoeker

Dat zal zich in de komende jaren concreet vertalen naar een digitale personal development tool die studenten kunnen gebruiken om door de verschillende opleidingsfases heen hun profiel te achterhalen. Maar ook een online ‘tentoonstellingsruimte’ moet in de toekomst de eigenheid van elke opleiding in de verf zetten.

‘Men zegt wel eens: als puntje bij paaltje komt, maakt het niet uit wat je gestudeerd hebt’, vertelt Heyvaert. ‘Daar willen we vanaf. Uiteindelijk is elke opleiding uniek in het aanleren van vaardigheden. Al wil dat niet zeggen dat we van elkaar niet kunnen leren. Via die online tentoonstellingsruimte willen we good practices delen. Stel dat de faculteit Wetenschappen meer aandacht aan taalvaardigheid wil geven, dan mogen ze altijd eens over de heg in onze tentoonstellingsruimte kijken.’

'Men zegt wel eens: als puntje bij paaltje komt, maakt het niet uit wat je gestudeerd hebt. Daar willen we vanaf.'

Liesbet Heyvaert, vicedecaan Onderwijs Letteren

Duiveluitdagingen

Dit academiejaar zal bij Letteren alvast de aftrap gegeven worden met challenges voor het eerste semester en events in het tweede semester, vergelijkbaar met de Duiveluitdagingen die de Belgische voetbalbond vier jaar geleden lanceerde voor het WK.

‘Een eerste challenge die we houden is een beeldvormingsproject waarvoor studenten kunnen kandideren. De geselecteerde studenten zullen in kleine groepjes nagaan hoe Letteren haar profiel op events, in drukwerk, etcetera in beeld kan brengen. In het tweede semester organiseren we een event, een debatmeerdaagse waarin het vraagstuk ‘Beheers jij taal of beheerst taal jou?’ centraal staat', aldus De Dijn. Zo wil de faculteit haar studenten aanmoedigen om hun vaardigheden ook buiten de lesuren aan te scherpen. Zoals Zenner besluit: ‘Hoe win je de Tour de France? Niet door een boek over fietsen te lezen, maar door zelf te gaan fietsen.’