Hier spreekt men Nederlands

Internationale studenten leren de spreektaal

13 februari 2016
Artikel
Nederlands spreken is voor internationale studenten vaak een hele opgave. Een docent Nederlands wil hier verandering in brengen.

Nederlands is een moeilijke taal, wordt vaak beweerd. Sofie Begine doceert Nederlands aan anderstaligen in Brussel probeert daar verandering te brengen. Zij merkte op dat anderstaligen vaak moeite hadden met het verschil tussen de officiële standaardtaal en spreektaal. "Er zijn zulke grote verschillen tussen het correcte Nederlands en de taal die we dagdagelijks gebruiken."

“Eind vorig jaar ben ik begonnen met Goesting in taal met daaraan gekoppeld een boekje Spoken Flemish - A Survival Guide for International Students." Naast het boekje bestaat het project uit workshops in samenwerking met Pangaea om internationale studenten de spreektaal bij te brengen."

Het doel van Begine is om internationale studenten en locals dichter bij elkaar te brengen. “Via dit project wil ik hen toegang geven tot de echte taal,” licht Begine toe. “Als Vlamingen Nederlands spreken tegen anderstaligen doen ze dat vaak alsof ze tegen een kleuter spreken. Daardoor gaat er veel authenticiteit en warm contact verloren.”

Als Vlamingen Nederlands spreken tegen anderstaligen doen ze dat vaak alsof ze tegen een kleuter spreken

Sofie Begine, Goesting in taal

Respect

Begine stelt dat de Vlamingen het de internationale studenten vaak ook moeilijk maken om spreektaal onder de knie te krijgen. “Een grote uitdaging voor internationale studenten die Nederlands willen leren is het feit dat de Vlamingen zelf heel snel naar het Engels switchen. Dus diegenen die Nederlands willen leren hebben vaak moeite om te oefenen.” Het aanleren zelf gaat volgens Begine wel erg vlot. “Ik vertrek altijd vanuit dagdagelijkse situaties daardoor pikken anderstaligen heel snel het Nederlands op.”

Voor Miguel, een Spaanse uitwisselingsstudent, is Nederlands leren een absolute noodzaak. “Ik volg een Nederlandstalige Bachelor en daarom heb ik een cursus gevolgd aan het ILT (instituut voor Levende Talen, red.).” Toch is het leren van de lokale taal volgens hem ook een zaak van respect. “Door de lokale taal te leren toon je dat je interesse hebt in het land en de cultuur waar je verblijft.” Achilles uit Griekenland stelt dat kennis van het Nederlands noodzakelijk is voor het vinden van een job in Vlaanderen. Tajana uit Slovakije heeft een meer prozaïsche reden om Nederlands te leren. “Mijn lief is Nederlandstalig.”

Volgens Miguel leren niet veel Erasmusstudenten Nederlands. “Het is geen algemene trend onder de Erasmusstudenten om Nederlands te leren,” vertelt hij. Begine beaamt dit, maar zij stelt dat heel wat uitwisselingsstudenten vaak wel de moeite doen om Nederlands te leren als ze langer dan een jaar in Leuven blijven.

"Door de lokale taal te leren toon je dat je interesse hebt in het land en de cultuur"

Miguel, Spaanse uitwisselingsstudent