NFK afwezig op 24 urenloop

'Gefilosofeer' verstoort een snelle reactie

04 oktober 2018
Artikel
Auteur(s): Willem Konings
NFK haakt af voor de 24 urenloop door 'samenloop van omstandigheden en communicatieproblemen'.

Vorig jaar was NFK nog samen met de Letterenkringen, Katechetika en de Pedagogische Kring vertegenwoordigd als de “Underdogs” en haalden ze een voor hen verdienstelijke 15e plaats. Zo eindigden ze boven Politika, Triomphe (bestaande uit Cluster, KLA en Farmacie) en Run for Specials (vaak samengesteld uit lopers van kleinere kringen samen met mensen met een functiebeperking). De twee jaren daarvoor waren ze er, samen met Letteren, echter niet bij wegens het gevoel ‘niet geapprecieerd’ te worden door andere studentenkringen. De tandem die NFK vormde met Letteren bleef wel telkens een constante, behalve dit jaar. De filosofiestudenten laten het afweten. Terug een onenigheid?

Organisatorische soep 

Volgens de sportverantwoordelijke van LOKO is er geen probleem in de relatie met NFK, maar ligt de niet-deelname aan problemen binnen het presidium. Tom Van den Acker, coördinator sport van LOKO: ‘NFK heeft organisatorisch niet kort genoeg op de bal gespeeld. Tijdens de examens in juni kwamen problemen binnen de kring aan het licht. Dit heeft een inschrijving belet. Er zijn ook geen ‘mentaliteitsproblemen’ onderling, want NFK was geneigd om mee te doen. We hebben hen ook voorgesteld om aan te sluiten bij een andere kring, zoals de voorgaande jaren.' 

Pedal (Peda Alliantie voluit, bestaande uit Heilige Geestcollege, Regina Mundi Leuven, Amerikaans college, Don Bosco peda, Sc Keizersberg, residentie mgr. Cruysberghs, COPAL & Dondeynehuis) of Tripel Hop (Thomas Morus, Kring Flint en Pius X) zijn goede voorbeelden van samengestelde ploegen. 'Het is een jammere zaak, maar elke kring bepaalt voor zich of ze zich verenigen in een loopploeg.’ Wat de precieze reden was voor de ‘instorting’ binnen NFK kan Tom Van den Acker niet vertellen: ‘Ik weet er niet het fijne van. Ik begrijp wel dat sommige kleine kringen het organisatorisch moeilijk hebben om zich in te schrijven. Cluster (LUCA Lemmens) doet nu bijvoorbeeld ook niet mee.'

'We staan met het huidig presidium met geen enkele wansmaak tegenover LOKO. Voor zover wij weten is dat gevoel wederzijds'

Dennis Janssen, sportverantwoordelijke NFK

Missen van de 24 urenloop: speling van het lot? 

Ook langs de kant van NFK wordt deze informatie bevestigd, zonder volledig in detail te treden. Dennis Janssen, sportverantwoordelijke bij NFK: ‘Wij doen dit jaar niet mee door een samenloop van omstandigheden en een communicatieprobleem. Kort samengevat bleek de deadline onhaalbaar voor ons team. Dan moet je met spijt concluderen dat het deze editie niet zal lukken.' 

'Verder is wat ons betreft niets veranderd met de relatie met andere kringen, noch met de 24 urenloop zelf. Wij vinden de 24 urenloop nog steeds een leuk evenement waar we ook graag aan willen meedoen. Ook met de andere kringen verandert er wat ons betreft helemaal niets.' 

'Wij staan nog steeds open voor een herhaling van eerdere samenwerkingen, en zover ik weet staan de letterenkringen daar ook voor open. Wat betreft LOKO vinden wij dat wij niet anders dan andere kringen zijn. De samenwerking met hen is belangrijk, zeker voor kleine kringen. Wij staan er met het huidige presidium met geen enkele wansmaak tegenover. Voor zover wij weten is dat ook wederzijds.’

Letteren doet wel mee met de 24 urenloop, net als vorig jaar. Dat bevestigt de ‘goede verstandhouding’. Dit weliswaar in combinatie met het 'op tijd inschrijven'.