KU Leuven enige Belgische universiteit in top 100 World University Rankings

De Times Higher Education beloont onze alma mater met plaats 45

30 september 2019
Analyse
Auteur(s): Pieter Jespers
Vorig jaar zakte de KU Leuven van plaats 47 naar 48 in de WorldUniRankings van Times Higher Education. Nu is ze weer op kruissnelheid en laat ze andere Belgische universiteiten ver achter zich.

Volgens Peter Lievens, vicerector Internationaal Beleid, is internationale samenwerking prioritair voor de KU Leuven en heeft dit bijgedragen aan de stijging op de ranking. De focus ligt nu meer dan vroeger op internationale zichtbaarheid en aanwezigheid, toenemende internationale samenwerkingsverbanden en netwerken. Internationale alumniwerking, zoals recent nog met de oprichting van een dertiende Alumni Chapter in Peking, helpt ook. Alleen al in 2018 kwamen daar nog Vietnam, Ethiopië en Thailand bij. 

Het gaat om zowel internationale als Vlaamse studenten die na het behalen van hun universitaire diploma aan de KU Leuven een platform oprichten dat dienst doet als informeel forum om contact met elkaar te houden én met de KU Leuven. De universiteit behoudt zo contacten om aan studentenrekrutering te doen, maar ook om banden te aan te gaan met partnerinstellingen en de plaatselijke economie daar ter plaatse.

'De Times Higher Education (THE) rangschikt naast onderzoeksoutput, publicaties, citaties en kwaliteitsvol onderzoek ook de internationalisering', zegt Lievens. 'Het aantal internationale studenten speelt daar een rol in, naast het aantal internationale professoren. Een belangrijk aspect is ook de reputatie bij collega's. Die inschatting is gebaseerd op wereldwijde bevragingen, waarop academici gevraagd worden naar hun meningen over alle universiteiten.'

'We gaan de open intekeningen niet in vraag stellen'

Peter Lievens, vicerector Internationaal Beleid

'Mensen die aan de slag willen bij KU Leuven als professor, zeker de internationale kandidaten, verwijzen vaak naar de algemene reputatie van onze universiteit', zegt rector Luc Sels. Volgens Sels staat die reputatie niet los van de rankings, meer zelfs: 'Ze vergemakkelijkt het aantrekken van studenten en personeel.' 

Stijging geen doel

Volgens THE zijn de twee prestigeparameters (Teaching Reputation 15% en Research Reputation 18%) die voortvloeien uit hun jaarlijkse Academic Reputation Survey cruciaal voor het succes. In 2019 gebruiken 11.554 academici uit 135 landen hun ervaring en expertise om data aan te voeren en zo een representatieve en statistisch correcte survey op te stellen. Hun antwoorden werden samengevoegd met die van de 10.162 respondenten in 2018 om de huidige ranking te genereren.  

THE werkt dus nauw samen met de universiteiten zelf, die er naar alle waarschijnlijkheid alle belang bij hebben om in dit samenwerkingsproject te stappen. Lievens ziet dan ook dat Aziatische universiteiten veel aandacht besteden aan de parameters die hun universiteiten het meest doen stijgen in de rankings. Zelf stelt hij dat de KU Leuven zich niet specifiek op de rankings richt, maar wel op toenemende internationalisering. 

Ook Luc Sels is het daarmee eens: 'Ik heb zelf voor alle duidelijkheid geen fles champagne opengetrokken. Hoewel stijgen geen streefdoel is, levert de combinatie van de verschillende rankings wel een zekere status op.' 

Sels denkt dan bijvoorbeeld aan de Reuters ranking, waarop de KU Leuven wat de innovatiezijde van de universiteit betreft bijzonder hoog geplaatst is. 'Bovendien zeggen de rankings iets over de kwaliteit van het overheidsbeleid. Dat KU Leuven in de top 50 en UGent en - sinds dit jaar - ook UAntwerpen in de top 200 staan, stemt mij tevreden', aldus Sels. 

Teaching en Research

Volgens Lievens scoren universiteiten die meer professoren per student hebben hoger, en dat is aan de KU Leuven minder het geval: 'Met ons open-intekensysteem, waarbij we heel wat studenten hebben in het eerste jaar die het moeilijk hebben en mogelijk niet slagen of heroriënteren, hebben wij een veel ruimere groep van studenten dan veel van onze concurrenten in het buitenland, waar met een veel sterkere selectie gewerkt wordt', vertelt Lievens.

Rankings verplichten de universiteiten immers data te verstrekken en erover te reflecteren

Sels lanceerde recent een aantal onderwijshervormingen, evenwel niet met oog op de rankings: 'Het debat over die onderwijshervormingen probeer ik op de kaart te krijgen om net die combinatie van een open, toegankelijk hoger onderwijs met toch voldoende studievoortgang te realiseren. Dat heeft niets te maken met het internationale imago van de universiteit; wel met de verplichting die ik voel ten aanzien van de maatschappij en het imago van onze studenten.'

Zinloos of transparant?

Veel universiteiten zeggen zich net als Lievens niet te richten op de rankings. Anderen uiten felle kritiek. Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), begrijpt de kritiek, maar ziet ook voordelen. Enerzijds omdat universiteiten er gretig gebruik van kunnen maken bij hun marketing, anderzijds omdat ze helpen transparantie te brengen in het systeem. Rankings verplichten de universiteiten immers data te verstrekken en erover te reflecteren. 

Ook Sels erkent het nut van de rankings: 'Dat we gezien worden als een van de leidende universiteiten in continentaal Europa, merk je aan de verschillende soorten delegaties die hier neerstrijken en het aantal uitnodigingen dat we krijgen om toe te treden tot internationale netwerken.'