"Stilzitten is geen optie"

Nieuwe studentenflik Rik De Lange neemt lopende start.

22 september 2015
Interview
Studentenflik Nick Van den Bussche geeft de fakkel door aan Rik De Langhe: "Als je het niet ziet zitten om op de foto te gaan, zit je hier niet op je plaats"

Babbeltjes slaan

Wat spreekt je aan in de taak van studentenflik?

Rik De Langhe: "Ik wilde iets anders doen, iets dynamischer. Als interventiepolitie kom je ter plaatse, blus je het brandje en vertrek je terug. Dat voelt meer aan als een monoloog. Nu kan ik in gesprek gaan met bijvoorbeeld de feestverantwoordelijken van de kringen om samen naar oplossingen te zoeken."

Jouw voorganger was zeer geliefd bij de studenten. Heeft hij jou daarop voorbereid?

De Langhe: "Ja hoor. Het is ook eigen aan de functie. Als je het niet ziet zitten om een babbeltje te slaan met de studenten of op de foto te gaan, zit je hier niet op je plaats."

Komen er blikken evenbeelden van Rik de flik?

De Langhe: "Daar is nog geen uitsluitsel over, maar waarschijnlijk niet. De oude blikken flikken blijven voorlopig in functie."

Verlof Verplaatsen

U bent maar pas terug uit vakantie en heeft nog geen contact gehad met de Leuvense kringen. Het zal dus een lopende start worden?

De Langhe: "Normaal was ik vanaf 1 juli volwaardig studentenflik, maar omdat er niet genoeg mensen voor de interventieploegen waren, moest ik inspringen. Als gevolg daarvan combineerde ik een tijdlang mijn taak bij interventie met de voorbereiding op de functie van studentenflik."

"En dan heb ik ook nog mijn verlofperiode moeten verplaatsen, want september-oktober, dat gaat natuurlijk niet als studentenflik. Daardoor had ik dus te weinig tijd. Ik ga nu zo snel mogelijk de contacten met de kringen opbouwen. Stilzitten is geen optie."

Uw voorganger had een heel eigen stijl. Waar zal u uw eigen accenten precies leggen?

De Langhe: "Mijn eigen stijl ga ik nog een beetje moeten aftasten. Die zal er nog niet zijn vanaf dag een. Ieder heeft zijn eigen stijl, maar ik zal oppassen met de sociale media. Dat is niet hetzelfde als je persoonlijke account gebruiken. Bij elke post moet je de afweging maken of hij persoonlijk is of professioneel, en of hij erop moet of niet."

"In het begin zal ik waarschijnlijk de bal wel eens misslaan, en dan zullen ze van bovenuit ook wel zeggen dat ik niet goed bezig ben."

Hoe zie je je positie tegenover de kringen?

De Langhe: "Voor dringende zaken ben ik 24 op 24 bereikbaar. Ik ben ook aanwezig op sociale media. Als ik de nacht doe zal ik dat ook laten weten op Twitter en Facebook. Dan weet je dat ik aan het werk ben."

Zijn er nog pijnpunten die je dit jaar snel wil aanpakken?

De Langhe: "Er zijn geen echte problemen dit jaar waar we specifiek op moeten toespitsen. De studenten hoeven zeker niet te aarzelen om contact met me op te nemen omdat er een andere studentenflik is. Bij Nick was het misschien wat vertrouwelijker, maar dat mag hen niet tegenhouden om ook mij aan te spreken."


WIE IS RIK DE FLIK?

De Limburger Rik De Langhe werkte voor zijn aanstelling tot studentenflik 6 jaar op de interventiedienst van de politie Leuven. Eigenlijk studeerde hij Bewegings- en Revalidatiewetenschappen. Een blessure en - naar eigen zeggen - "een gebrek aan wetenschappelijke kennis" deden hem overschakelen naar Criminologie.

Tijdens zijn stage leerde hij de politie kennen. Dat hij uiteindelijk bij de Leuvense politie terecht zou komen, stond voor De Langhe al snel vast. "Leuven is een toffe stad. Er is altijd leven in de brouwerij," zegt hij zelf.

Hoe goed kent Rik De Flik het studentenleven ?

We onderwierpen de nieuwe studenteninspecteur ook aan enkele vraagjes over het studentenleven.

 • Hoe heet de kring van de studenten rechten ?
  • De Langhe:”VRG.”
   • 1/1
 • Hoe heet de nieuwe fakbar die sinds zondag open is ?
  • De Langhe:”Die in de Tiensestraat? Dat is De Recup.”
   • 2/2
 • Wie is de huidige voorzitter van LOKO?
  • De Langhe: “Als ik mij niet vergis, is die er nog niet.”
   • 3/3
 • Hoeveel volgers heeft de studentenflik op Twitter? Je mag er 100 naast zitten.
  • De Langhe: “3600 en nog iets?” 4/4 (Op het moment van schrijven waren het er 3688.)
   • 4/4
 • Wie is de vicerector studentenbeleid?
  • De Langhe: “Rik Gosselink.”
   • 5/5