Opinie

Opinie: Duurzaamheidsbeleid zkt. realisaties

Editoriaal

Gepubliceerd

Deze webpagina is automatisch opgeladen op basis van webpagina's uit oude versies van veto.be. Daardoor kan de lay-out afwijken.

Wat is er op vlak van duurzaamheid de afgelopen vier jaren exact gerealiseerd? Niemand weet het.

Er valt veel aan te merken op hoe de universiteit het genderplan aanpakt, maar één ding is duidelijk: men wilde naar een genderevenwicht bij aanstellingen. Het genderbeleid wordt afgetoetst aan een concreet doel. Meten is weten. Maar waar wil men eigenlijk met duurzaamheid naartoe?

Het duurzaamheidsbeleid van deze universiteit zit in het slop. Daar is iedereen het zowat over eens, behalve misschien haar eigen beleidsmakers. En zelfs dan. Of hoe moeten we anders ‘Het rectoraat kleurt niet buiten de lijntjes’ van afscheidnemend vicerector Duurzaamheidsbeleid Katlijn Malfliet interpreteren?

De problemen zijn legio. Een gebrek aan draagkracht (bij universiteit én beleidsmakers), duidelijke richting en een schromelijk tekort aan financiering vormen de basis voor een beleid dat veel ambitie heeft, maar veel te weinig van de grond komt.

Het gewirwar aan organen, raden of klankbordgroepen zorgt vooral voor veel onduidelijkheid. ‘De complexe structuur die er nu is, zorgt voor misverstanden en frustraties’, schrijft Tom Merlevede, Duurzaamheidsmandataris bij de Studentenraad KU Leuven in deze krant.

Wat evenwel compleet ontbreekt, is een plan met concrete doelstellingen om de realisaties aan te toetsen. Een beleid moet je toch kunnen monitoren? Ideeën genoeg, maar concrete doelstellingen die zouden kunnen dienst doen als monitortool ontbreken jammerlijk. In het beleidsplan Duurzaamheid staat dat de KU Leuven tegen 2050 als ‘voortrekker en gerespecteerd gesprekspartner op het gebied van duurzaamheids- en transitiedenken erkend’ moet worden gezien. Vager kan niet.

Wij pleiten daarom voor een serieuze manier om voortgang (of achteruitgang!) te rapporteren. Wij pleiten voor concrete criteria, die op een redelijke manier kunnen worden getoetst. Kandidaat-rector Luc Sels gaf het goede voorbeeld aan zijn faculteit Economie, wij vragen ook aan rector Rik Torfs om hier écht werk van te maken indien een herverkiezing.

Laten we eerlijk zijn: duurzaamheid wordt nog steeds stiefmoederlijk behandeld. Niét als het aankomt op ambitie, goede intenties of ideeën. Wél als het gaat om budgettering, realisaties en rapportering. The way to hell is paved with good intentions. Heren kandidaat-rectoren, duurzaamheid verdient het om geconcretiseerd én gerealiseerd te worden. Werk aan de winkel.

Hoofdredacteur. Het editoriaal bevat een mening die gedragen wordt door de redactie.

Powered by Labrador CMS