artikel> Memorandum op het nippertje af

Studenten willen minder mails van de rector

De studenten leggen hun eisenpakket op tafel voor de rectorverkiezingen. Een nieuw communicatiebeleid, een evaluatie van het mentaal welzijnsaanbod en snellere herexamenroosters: de zorgen gaan breed.

Gepubliceerd

Wie vertegenwoordigt jou?

Het minste wat je kan zeggen: een indrukwekkende prestatie. Op twee weken tijd hebben studenten hun speerpunten afgewerkt op basis van input van alle bestaande studentenorganen én een enquête bij de gewone student. Het resultaat is een document dat bijna alle aspecten van de universiteit bewandelt.

In het boekje van 47 pagina's vragen de studenten niet alleen om de wachtlijsten voor mentaal welzijn op te lossen, maar ook om een grootschalig onderzoek naar de werkdruk bij KU Leuven-studenten, een volwaardige Toledo-app en concrete actie rond diversiteit in te voeren.

Te laat?

De speerpuntentekst was pas de dag na de paasvakantie klaar. 'Die achterstand komt deels door de covidcrisis', vertelt voorzitter van de Studentenraad Klaas Collin. 'We hebben eerst het reglement voor de rectorverkiezingen ineen moeten steken, want dat was vorig jaar nog niet gebeurd. Daardoor zijn we dit semester pas begonnen met het inspraaktraject. Bijkomend wilden we ook voldoende tijd spenderen aan een bredere inspraak, waardoor het verwerkingstraject wat later kon starten.'

'Ik ga ervan uit dat het geen statische programma's zijn'

Klaas Collin, voorzitter Studentenraad

Het gevolg is dat het memorandum niet meer heeft gewogen op de programmateksten van de kandidaten: die waren samen af. Toch is Collin optimistisch: 'Ik ga ervan uit dat het geen statische programma's zijn. De kandidaten hebben een reflectie gemaakt, en wij hebben de onze teruggegeven. Nu kan het proces op gang komen.'

Te veel mails en meldingen

Opvallend in het programma: de studenten willen een herziening van het communicatiebeleid – dat is zelfs een van de acht 'prioritaire speerpunten'. 'Reeds voor, maar vooral tijdens de coronacrisis werden mails verzonden die eerder lang waren', klinkt het.

De studenten verwijzen ook expliciet naar de vele uitnodigingen voor evenementen als het Patroonsfeest of bepaalde lezingen. Die worden vaak uit de naam van de rector gestuurd. 'We twijfelen er niet aan dat de informatie interessant kan zijn, maar men moet een balans vinden tussen het interessante en het nuttige', zeggen de studenten.

De studenten willen dat onderwijs meer doorweegt bij promoties en aanstellingen van docenten

Hetzelfde geldt voor de nieuwsbrieven die soms plots in de mailboxen van studenten belanden. Studenten pleiten voor een opt-out. Er leeft duidelijk ook nog wat misnoegen over hoe in de covidcrisis studenten soms informatie via de pers hebben vernomen. Studenten willen 'tijdige, interne communicatie samen met de personeelsleden van de KU Leuven'.

Sensibilisering voor mentaal welzijn

De studenten leggen daarnaast de focus op mentaal welzijn. Er moeten niet per se nieuwe initiatieven komen, maar de huidige initiatieven zijn aan evaluatie en bijschaving toe – vooral op vlak van toegankelijkheid. Meer sensibilisering en communicatie worden daar gevraagd.

De studenten willen ook een oplossing voor de lange wachtlijsten – de wachttijd bij de studentenpsychologen bedraagt op dit moment zo'n vier weken. Op de campussen is het aanbod bovendien vaak nog beperkt.

Verplichte onderwijsondersteuning

De studenten willen dat onderwijs meer doorweegt bij promoties en aanstellingen van docenten – iets wat nu vaak maar beperkt het geval is. De beoordelingscommissies daarvoor moeten transparanter worden. Er moeten meer onderwijscursussen komen voor docenten, maar – opvallend – ook een beleid 'waarbij docenten verplicht worden om ook effectief gebruik te maken van het aanbod'.

'We kunnen er niet omheen dat onze universiteit nog lang niet divers genoeg is'

Speerpuntentekst KU Leuven-studenten

Verder in onderwijsbeleid: studenten staan niet te springen voor een nieuwe kalenderdiscussie, een grootschalige overschakeling naar permanente evaluaties of een top-down rationalisering van het aantal vakken. Wat ze wel willen: een grootschalig onderzoek naar werkdruk bij studenten.

Studenten willen ook een kader rond feedback en inzagerecht. Ze verwijzen bijvoorbeeld naar situaties waar een student enkel het antwoordformulier van een meerkeuze-examen krijgt. Studenten moeten ook altijd meteen hun deelresultaten krijgen in de toekomst – zowel bij het eindpunt als tussendoor.

Diversiteit & inclusie

'We kunnen er niet omheen dat onze universiteit nog lang niet divers genoeg is', zeggen de studenten. Na de 'louter symbolische intentieverklaring' moet er ook 'systematisch beleid' komen zodat elke student zich thuis/welkom kan voelen aan de universiteit.

Studenten pikken in op het verhaal van het beleid dat er bepaalde campussen, zoals Brussel, toch wel heel divers zijn. 'Dat betekent niet dat het probleem op de andere campussen sowieso opgelost is.'

Verder willen de studenten een optimalisering van het meldpunt grensoverschrijdend gedrag, een statuut voor studenten met kinderen of andere zorgtaken en meer stroomlijning voor examenfaciliteiten. Nu hangt het immers nog te veel af van je faculteit of je een faciliteit krijgt.

Lees het volledige memorandum hier of op de website van de Studentenraad.

Powered by Labrador CMS