artikel> Fout taalgebruik, spellingsfouten of verkeerde interpunctie worden niet meer bestraft

Universiteit van Hull corrigeert niet meer op taal om 'curriculum te dekoloniseren'

Studenten aan de Britse Hull University worden voortaan niet meer beoordeeld op hun taalgebruik. De universiteit trekt de kaart van inclusiviteit, terwijl er vanuit veel hoeken kritiek komt.

Gepubliceerd

De Universiteit van Hull vraagt aan haar professoren om studenten niet langer te bestraffen voor foutief taalgebruik. De academische stijl zou een 'homogene Noord-Europese, witte, mannelijke, elitaire manier van communicatie' impliceren, laat het bestuur van de Noord-Engelse universiteit weten.

Kwaliteit versus toegankelijkheid

De Universiteit van Hull is ervan overtuigd dat het verlagen van de vereisten betreffende taalgebruik haar onderwijs toegankelijker en inclusiever maakt. Om alle studenten op een gelijke manier te kunnen beoordelen zouden professoren studenten enkel mogen evalueren op de inhoud van hun geleverde werk. Taalfouten moeten dus door de vingers gezien worden. Studenten die een minder goede voorgaande opleiding genoten of van wie het Engels niet de moedertaal is, zouden gediscrimineerd worden als men hen afrekent op incorrect taalgebruik.

'Studenten moeten beseffen dat ze in zekere zin wel een elite zijn'

Lies Sercu, hoofddocent Taalwetenschap, KU Leuven

Door taalfouten toe te laten zou onderwijs op universitair niveau toegankelijker worden. Professor Lies Sercu, hoofddocent Taalwetenschap bij de onderzoekseenheid Taal, Onderwijs en Maatschappij aan de KU Leuven, heeft haar twijfels bij die normverlaging: 'Als je de standaard voor instromers verlaagt, begeef je je op glad ijs. Wanneer het verschil tussen het in- en uitstroomniveau van de student groter wordt, dan moet die ook een grotere inhaalbeweging maken. Het niveau dat een student behaalt wanneer die de studies afrondt, mag namelijk niet ook dalen.'

Kritiek uit conservatieve hoek

De conservatieve Michelle Donelan, staatssecretaris bevoegd voor het hoger onderwijs, reageerde teleurgesteld op de versoepeling van de taalstandaard aan de Noord-Engelse universiteit. Ze pleit net voor het optrekken van standaarden en kwaliteitsvol onderwijs om benadeelde studenten vooruit te helpen. Ook Robert Halfon, voorzitter van het Education Select Committee en eveneens lid van de Conservatieve Partij, liet weten het besluit 'neerbuigend en contraproductief' te vinden. Hij vindt dat zowel lagere als middelbare scholen ervoor moeten zorgen dat het algemene taalniveau van leerlingen stijgt.

Uit een studie die op 11 maart werd gepubliceerd door het Office for Students (OfS), de onafhankelijke toezichthouder van het Britse hoger onderwijs, blijkt dat er grote ongelijkheden bestaan. Zwarte studenten of studenten met een beperking zijn in het Verenigd Koninkrijk over het algemeen minder succesvol.

'Manieren om ongelijkheid te verlagen mogen niet leiden tot een vermindering van de academische strengheid'

Chris Millward, Office for Students

Chris Millward van het OfS liet in een officieel communiqué evenwel weten dat hij voor het behouden van het academische niveau pleit: 'Universiteiten zoeken steeds meer naar manieren om verschillen tussen studenten te verlagen, maar dat mag niet leiden tot een vermindering van de academische strengheid die vereist is voor opleidingen in het hoger onderwijs.'

De student, (toekomstig) meester in zijn vak

Het spreekt voor zich dat binnen iedere opleiding een student het vakjargon en heel wat terminologie dient te verwerven. 'Als professor moet je je vak vertegenwoordigen en daar hoort ook een zeker taalgebruik bij', meent Sercu. Zij is dan ook geen voorstander van een versoepeling op gebied van taalbeheersing: 'Professoren in de geneeskunde spreken op een manier die begrijpelijk is voor geneesheren en artsen. Studenten moeten dan ook enorme stappen zetten op vlak van vakjargon. Ze moeten voor alle onderdelen van het menselijk lichaam en voor alle procedures de terminologie verwerken en actief kennen.'

'We kunnen onmogelijk toestaan dat studenten Boem! Paukeslag van Paul van Ostaijen gaan schrijven in hun papers'

Lies Sercu, hoofddocent Taalwetenschap, KU Leuven

Voorts denkt professor Sercu dat er niet veel kan afgeweken worden van het academische taalgebruik, waar bij iedereen wel een zekere consensus over is. Ze vindt dat dat de norm is, ook al zou je af en toe een oogje kunnen dichtknijpen voor een spellingsfout. 'De academische stijl is toch een fundament dat je niet zomaar kunt verwerpen. We kunnen onmogelijk toestaan dat studenten Boem! Paukeslag van Paul van Ostaijen gaan schrijven in hun papers - je rijgt maar wat woorden aan elkaar en als ze een zekere weergave van de cursus geven, dan zijn we al tevreden.'

De Universiteit van Hull stelt dat academisch taalgebruik 'homogeen, Noord-Europees, mannelijk, wit en elitair' is. 'Studenten moeten beseffen dat ze in zekere zin wel een elite zijn', repliceert prof. dr. Sercu. 'Ze krijgen het voorrecht om te studeren, investeren tijd en geld in hun opleiding en krijgen uiteindelijk op basis van hun diploma een fijne job. Zo maken ze de maatschappij voor een groot deel. Bij dat voorrecht hoort een zeker taalgebruik en dat moet je binnen de academische context gewoon perfect kunnen beheersen', besluit ze.

Powered by Labrador CMS