nieuws> Aanmaning tot afstand in de aula

Hoger onderwijs gaat online, behalve de KU Leuven

Het hoger onderwijs schakelt over naar verplicht online onderwijs, buiten de KU Leuven gerekend. Studenten zijn nog steeds welkom in de aula's, maar liefst met afstand.

Gepubliceerd

Naar aanleiding van een recent GEMS-advies (de GEMS is een expertengroep die advies geeft over de aanpak van de pandemie, red.) schakelt het hoger onderwijs aanstaande maandag terug naar online onderwijsvormen.

Waar de UGent en de VUB het on-campus onderwijs drastisch verminderen, neemt de KU Leuven een verrassende beslissing: zij plaatst de studenten niet achter hun beeldscherm, maar zal hen de mogelijkheid geven om fysiek les te volgen, liefst gezeten op een zitje met een gekleurde sticker. Dat communiceerde Luc Sels, rector van de KU Leuven, deze avond via e-mail aan de studenten en het personeel.

Op vrijwillige basis

Tegelijkertijd maant de universiteit haar studenten aan om op vrijwillige basis online les te volgen. Zo hoopt ze de bezettingsgraad van de auditoria op een niet-verplichte wijze te reduceren.

Docenten zijn verplicht om een livestream op te starten en lesopname te maken, indien de faciliteiten het toelaten

Die trend is al ingezet: docenten zien dat de werkelijke bezettingsgraad nu al de gewenste bezettingsgraad evenaart. Dat wordt gemeten aan de hand van de online alternatieven die er momenteel al zijn, zoals streaming en lesopnames.

Practica, labo's en seminaries blijven fysiek

Een online alternatief is dan ook verzekerd: docenten zijn verplicht om een livestream op te starten en een lesopname te maken, indien de faciliteiten het toelaten.

Zo niet, adviseert de onderwijsinstelling haar docenten om via Blackboard Collaborate of MS Teamste werken en zo contactonderwijs en online onderwijs te combineren. Dat is echter geen verplichting.

Het personeel moet extracurriculaire activiteiten en evenementen zo veel mogelijk online organiseren

Indien er goede redenen zijn, zoals een systematisch te hoge bezettingsgraad in de aula, zullen sommige onderwijsactiviteiten desondanks volledig virtueel gebeuren na goedkeuring door de faculteit.

Dat geldt niet voor practica, labo-oefeningen en seminaries: die onderwijsvormen blijven fysiek plaatsvinden. Het personeel moet extracurriculaire activiteiten en evenementen daarentegen zo veel mogelijk online organiseren.

Tegen de stroom in

De KU Leuven zwemt zo tegen de stroom in. De VUB is strenger dan het advies voorschrijft en heeft al haar hoorcolleges naar de virtuele ruimte overgebracht.

De UGent vormt de middenmaat: zij volgt het GEMS-advies en schakelt over naar 'code oranje'. Dat houdt in dat een vijfde van de studenten fysiek in de aula aanwezig mag zijn, terwijl de overige studenten het hoorcollege van thuis uit volgen. Tekenen er vijftig studenten of minder present, dan is de helft van de studenten welkom.

De reden: naderende examens

De KU Leuven kiest er bewust voor om niet over te schakelen naar 'code oranje', zoals het advies stelt. De reden daarvoor zijn de naderende examens. 'Precies daarom willen we voorkomen dat jullie in die laatste cruciale weken geconfronteerd worden met een drastische wijziging in de onderwijsaanpak', duidt Sels.

De genomen maatregelen zijn echter niet in steen gebeiteld

De KU Leuven wil het contactonderwijs zoveel mogelijk voortzetten, volgens Sels 'een aanpak die ruimte laat voor vrijwillige keuze en ook oog heeft voor de gevolgen voor het mentaal welzijn.'

Weer reserveren met KURT

Leercentra en bibliotheken zullen open blijven, maar studenten moeten hun plaats reserveren met de registratietool KURT.

De genomen maatregelen zijn echter niet in steen gebeiteld. Sels geeft in zijn e-mail mee dat de KU Leuven het niet zal nalaten bijkomende maatregelen te nemen wanneer dat nodig zou zijn.

Aanvulling op 29 november. De UAntwerpen heeft op 28 november gecommuniceerd om voor elk hoorcollege een digitaal alternatief te voorzien. De faculteiten hakken echter de definitieve knopen door: zij bepalen welke vakken aangewezen zijn voor (volledig) online onderwijs.

Powered by Labrador CMS