artikel> Kiescomité onder druk

Kiescomité ontkent aantijgingen over verkiezing

Sinds de uitgestelde verkiezing voor de nieuwe voorzitter van de studentenraad afgelopen vrijdag staat het kiescomité onder druk vanwege de dubieuze rol die het tijdens de verkiezing speelde.

Gepubliceerd

Vrijdag zou Stura een nieuwe voorzitter verkiezen. De verkiezing werd verdaagd naar aanleiding van onenigheid binnen de opkomende ploeg.

Volgens verschillende partijen zou de handelswijze van het kiescomité zowel in de aanloop naar als tijdens de verkiezing zelf niet helemaal koosjer zijn. Het kiescomité zou de vragen voor de verkiezing niet evenwichtig geselecteerd hebben uit de ingezonden vragen en verstuurde de lijst met opkomende kandidaten, waaruit zou blijken dat twee kandidaat-kernbestuurders uiteindelijk geen kandidatuur indienden, niet tijdig aan de Algemene Vergadering.

Het comité reageert

De leden van het kiescomité nuanceren nu de aantijgingen in een algemene reactie.

‘Het kiescomité heeft donderdag voor de deadline de vraag gekregen van een kandidaat-mandataris om uitstel van de deadline omdat hij wegens overmacht zijn kandidatuur niet tijdig kon inzenden. Met het kiescomité besloten we toen om dit uitstel toe te staan. We gingen de kandidaturen dan ook niet overhaast communiceren omdat we wilden nakijken of alles klopte dat we ontvangen hadden.’

‘We vernamen vrijdag dat we de vraag naar ingezonden kandidaturen op de AV gingen krijgen en besloten dan ook dat we deze uiteraard op de AV wilden doorgeven. Zo konden er ook geen last minute fouten gebeuren tijdens de hectische vrijdag van de kies-AV, waarop we vooral de kiesvragen nog rustig wilden voorbereiden. Dit uitstel was dan ook een zuivere procesmatige keuze en we hadden er ook geen oog op dat dit tot controverse zou leiden.’

‘Over de kiesvragen kunnen we enkel zeggen dat we er 77 hebben ontvangen. Het is onmogelijk om deze allemaal te stellen op een AV, dus hebben we volgens de afspraken met de AV lang gewerkt om te proberen er een vijftiental uit te destilleren. Het voorbereiden en beantwoorden hiervan zou al minstens anderhalf uur in beslag nemen. Hierbij probeerden we met de verschillende vragen een breed genre aan topics te behandelen, met een evenwicht tussen kennis, visie en manier van werken.’

‘Op de AV wilden we liefst zo weinig mogelijk toevoegingen aan deze vragen, tenzij de AV dit uiteraard uitdrukkelijk vroeg. Dit zou de deur open zetten voor het risico op een chaotische en eindeloze discussie over kiesvragen en details in plaats van te focussen op de kern van de zaak, namelijk het beantwoorden van vragen in een verkiezing’, verklaart het kiescomité.

Intussen lopen besprekingen tussen de verschillende betrokkenen en is het nog onzeker hoe de nieuwe verkiezing van vrijdag er zal uitzien.

Powered by Labrador CMS