artikel> Digitale verhalen en nieuw magazine in de plaats

KU Leuven stopt na 30 jaar met Campuskrant

Na dertig jaar universiteitsnieuws verschijnt in december het laatste nummer van de Campuskrant. In de plaats komt een nieuw magazine dat de hele universitaire gemeenschap moet aanspreken.

De Campuskrant van december zal de laatste zijn die verschijnt. Na dertig jaar houdt het maandelijks blad van de KU Leuven het voor bekeken. Bij de redactie die het blad verzorgt vallen geen ontslagen: het team van Campuskrant verhuist gewoon naar een nieuwe afdeling. Digitale verhalen en een magazine komen in de plaats.

Op zoek naar een breder publiek

De beslissing heeft volgens woordvoerder Sigrid Somers niets te maken met de inhoud van de Campuskrant. 'We willen wel een breder én ook internationaler publiek aanspreken, met een uitbreiding van het digitale.' Op dit moment bestaat publiek voornamelijk uit alumni – die betalen voor een lidmaatschap – en personeelsleden. 'We willen dat uitbreiden naar iedereen die de KU Leuven een warm hart toedraagt, met onder meer niet-betalende en ook internationale alumni, en vooral ook al wie KU Leuven nog niet kent bereiken.'

Dat zijn onder andere internationale alumni en schenkers, die nu hun gading niet vinden in de Nederlandstalige krant. En anderzijds studenten, die via de digitale weg beter te bereiken zijn. Het nieuws zou wel hetzelfde blijven: wetenschappelijke doorbraken en onderzoeksverhalen vormen nog steeds de kern.

Nieuw magazine

De digitale verhalen worden aangevuld met een magazine. Dat zou niet maandelijks, maar een drie- à viertal keer per jaar verschijnen. Of dat voor het internationale publiek deels in het Engels zal zijn, wordt nog bekeken. Het zal wel gedragen blijven door de huidige redacteurs, waarvan er acht van de Nieuwsdienst naar de dienst Corporate Communication bij Marketing overgaan. Het eerste nummer verschijnt in september 2020. In de tussentijd verschijnen enkel online verhalen.

De Campuskrant werd in 1990 opgericht onder impuls van toenmalig rector Roger Dillemans, volgens velen als tegenwicht voor de kritische studentenkrant Veto. Met de digitale vervanging van de Campuskrant en de komst van een magazine is Veto's herwonnen alleenheerschappij jammer genoeg geen gevolg.

Powered by Labrador CMS