artikel> 'Al een maand verder en nog geen schot in de zaak'

Nieuw ontslag in algemeen bureau van Stura

Met een nieuw ontslag in het algemeen bureau van Studentenraad KU Leuven (Stura), komen nog meer vraagtekens te staan bij een duurzame oplossing voor de studentenvertegenwoordiging.

Gepubliceerd

Het lijkt And then there were none van Agatha Christie wel. Gisterenochtend heeft weer een mandataris van Stura ontslag genomen. De Algemene Vergadering (AV) heeft dus een serieuze Halloween-kater te verwerken.

Eind september stapten de raad van bestuur, waaronder de voorzitter, en een aantal mandatarissen van Stura op. Dit was het gevolg van een geëscaleerde ruzie met de AV. Aaron Soens, mandataris Onderwijsraad en Sport, houdt het nu ook voor bekeken. Hij verstuurde op Allerheiligen zijn ontslagbrief naar de AV. Deze is, zoals die van zijn ex-collega’s, behoorlijk beschuldigend van toon. Zo zou de AV ongeïnteresseerd en onvoorbereid zijn en geen belang hechten aan de Stura-nota’s die de mandatarissen opstellen.

Opvallend is dat Soens destijds niet in het massa-ontslag meeging. Nochtans wilden de ontslagnemende bureauleden toen een sterk signaal geven aan de AV door gezamenlijk op te stappen. De opvolging van hun ontslag is dus een doorn in het oog van de mandataris.

‘Ik wilde de AV nog een kans geven,’ reageert Soens aan Veto, ‘maar we zijn nu al een maand verder en er is nog steeds geen schot in de zaak.’ Tot op heden is er geen nieuwe raad van bestuur en zijn de weggevallen mandaten niet opgevuld. Dat betekent dat het werk van een volledig bureau nu op de schouders van een handvol mandatarissen valt. De ontslagnemende mandataris meent dat de verklaringen van de voorzitters van de facultaire overlegorganen (FO) aan Veto over een sterke Stura vooral loze woorden inhouden. ‘Organisatorisch kan het bureau het perfect aan. Maar inhoudelijk missen we constructieve input.’

Soens verwijt de AV ‘egotripperij’ en 'vriendjespolitiek' in de afhandeling van de crisis. Traditioneel vraagt de AV meer inspraak in hoe de mandatarissen vertegenwoordigen. Maar nu de AV noodgedwongen zelf de touwtjes in handen moet nemen, blijft de agenda leeg. ‘Wat voor zin heeft het om een student in het GeBu (Gemeenschappelijk Bureau, het de facto hoogste machtsorgaan van de KU Leuven, red.) te zetten, als die persoon niet weet welke visie en standpunten hij moet verkondigen?’, stelt Soens in zijn brief.

Idealiter komt er nu een gedragen raad van bestuur. ‘Probleem is dat dat best mensen zijn met wat ervaring. De meeste van hen hebben nu al een mandaat bij hun eigen facultair overlegorgaan’, zegt Soens. Voor een raad van bestuur vanuit huidige bureauleden, zou er te veel vijandschap bestaan met de AV.

De FO-voorzitters betreuren het ontslag van ‘naar onze mening een zeer gedreven studentenvertegenwoordiger'. 'We staan voor grote uitdagingen,' zo klinkt het, 'maar we proberen met alle zestien facultaire overlegorganen en de mandatarissen constructief naar een duurzame oplossing toe te werken.’ Maar met een afbrokkelend bureau, lijkt een oplossing verder weg dan ooit.

Powered by Labrador CMS