artikel> Hoger Instituut voor Wijsbegeerte krijgt een tweejarige onderzoeksmaster

Nieuwe onderzoeksmaster voor filosofie

Vanaf volgend academiejaar kunnen studenten een tweejarige master filosofie volgen aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte.

Gepubliceerd

Meer informatie over het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte vind je hier.

Meer informatie over toelatingsvoorwaarden vind je hier.

De master zal 120 studiepunten bevatten en zal vanaf 1 oktober 2016 aangeboden worden naast de huidige éénjarige master. Het Hoger Instituur voor Wijsbegeerte zal daarmee de eerste filosofiefaculteit worden in Vlaanderen die een tweejarige onderzoeksmaster aanbiedt. UGent, VUB en UAntwerpen volgen een jaar later met hun gezamelijke onderzoeksmaster. Met de vernieuwing komt er op termijn vervanging voor de zogeheten MPhil, een éénjarige master-na-master.

“De kogel is eindelijk door de kerk,” reageert Bart Raymaekers, decaan Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. “Wij hebben de onderzoeksmaster lang voorbereid en zijn er op enkele praktische afspraken volledig klaar voor.” Met de onderzoeksmaster wilt de faculteit een aangepast traject aanbieden voor studenten die later onderzoeker willen worden.

In tegenstelling tot de éénjarige master zal de onderzoeksmaster niet voor iedereen met het bachelordiploma filosofie toegankelijk zijn. Wie wil deelnemen, moet beschikken over gemiddeld 75 procent in hun bachelor, alsook minstens een 15 op 20 halen voor zijn bachelorscriptie. Voor studenten zonder bachelor van het HIW, wordt er geval per geval bekeken door een commissie.

Aanvragen voor tweejarige masters vanuit andere faculteiten liggen momenteel stil. “Door het aangehouden moratorium (verbod op nieuwe richtingen, red.) en het ontbreken van een brede interuniversitaire consensus, liggen andere aanvragen momenteel stil,” licht Raymaekers de situatie verder toe.

Powered by Labrador CMS