lezersbrief> Waar is het centrum?

Lezersbrief: Pierre Berchmans

Het is met enige ongemakkelijkheid dat enkele vrienden en ik donderdagavond hebben deelgenomen aan de tegenbetoging in het kader van de traditionele NSV!- optocht.

Gepubliceerd

Lezersbrieven kunt u altijd doorsturen naar veto@veto.be of margot@veto.be met titel "Lezersbrief". De redactie behoudt zich het recht reacties in te korten of op het internet te publiceren.

Gezien hun duidelijke profilering ‘progrenzen, pro natie’ hoeft het geen betoogdat heel wat stemmen zich roeren tegendeze relatief rechtse profilering. AangezienNSV! zich sterk afkeert van de EuropeseUnie als instituut, een instituut waar wijondanks alles in blijven geloven, begavenwij ons met onze Europese vlag ter plaatseom onze steun voor de ‘goede zaak’ te tonen.

Een tegenactie tegen een relatief rechtsebeweging zou – zonder het democratischebestaansrecht daarvan te miskennen – eenbrede tegenbeweging opgang brengen, zoveronderstelden we althans.De tegenbeweging bestond echter uitquasi alleen radicale linkse groeperingen,een waaier aan studentenverenigingen,maar ook anarcho-communistische partijenen zelfs groepen onder Peshmergavlag,die toch ook niet eenduidig constructiefhandelen.Voor je het door had was je niet meervoor vluchtelingen maar tegen kapitaal enpatronaat en aanverwanten.Politiek centrum en centrumlinks warenvolledig afwezig en dat schept een bijzonderesfeer.

Het zwaaien met de Europese vlag werd niet hartelijk onthaald en stuitte op boze blikken en de nodige opmerkingen. Met enige teleurstelling kijken wij terug naar een gebrek aan pluralisme in een tegenbetoging tegen wat men noemt ongenuanceerd rechts. Dat is mee te wijten aan de afwezigheid van de gematigde stemmen in het debat, en dat lijkt stilaan een breder fenomeen te worden in het vluchtelingendebat.

Centristische politici lijken verstijfd van electorale schrik en de gematigde burgerbewegingen lijken er niet in te slagen hun overtuigingen op een kordate manier te uiten. Geen enkele gematigde studentenvereniging was (in beduidende aantallen) aanwezig op de tegenbetoging. Ik vraag me af waaraan dat ligt en hoe we dat moeten oplossen. Moeten we de volgende keer een derde betoging organiseren, gematigd en pro-Europa? Krijgen we dan wel andere segmenten gemobiliseerd? Het is hoog tijd dat de gematigde en genuanceerde stemmen zich roeren in dit sterk gepolariseerde debat. Dat is hoogst nodig in een tijd waarin subtiliteit het altijd van polarisering zou moeten halen.

Powered by Labrador CMS