opinie> Het brandende archief

Studenten zijn meer dan enkel zuiplappen

Al in de jaren 70 werd de student als zuiplap voorgesteld. Zo blijkt uit een editoriaal van Veto uit 1974. Dat stigma staat ook vandaag nog overeind.

Gepubliceerd

In Het Brandende Archief graaft Veto een oud artikel of opiniestuk op, om op basis daarvan een nieuw stuk te schrijven. Het Pdf-archief is voor iedereen toegankelijk. Doe gerust een voorstel.

In 1974 uitte de toenmalige redactie van Veto haar grote ongenoegen over de reputatie van studenten. Het stadsbestuur wilde een monument oprichten ter ere van de 'zuipende student'. Een gul geschenk, maar met een krenkende ondertoon.

De redactie goot de meningen van de redacteurs in een 'hikkende brief'. Ze vonden het beeld dat van de student werd geschetst uitermate onvolkomen en niet representatief. De strijd die studenten gevoerd hebben voor een rechtvaardiger onderwijssysteem was voor het stadsbestuur kennelijk niet doorslaggevend voor de bouw van een monument. Hun zuipgedrag was dat wel.

De academische overheid weigerde volgens de redactie systematisch sociaal bewuste activiteiten van de studenten te sponsoren. Al hadden ze er klaarblijkelijk geen probleem mee om de geldkraan voor dit 'stompzinnige' monument te laten stromen.


Het beeld van de student als zatlap is tot op heden sterk aanwezig in onze maatschappij. Alcohol is voor veel studenten een belangrijk onderdeel van hun uitgaansleven, maar studenten staan voor veel meer dan het simplistische beeld van een 'zuiplap'. Zoals de redactie van '74 al aanklaagde, worden de positieve engagementen van studenten en studentenverenigingen vaak vergeten. Negatieve gebeurtenissen of bepaalde stereotypes wegen zwaarder door.

De 'studentikoze' nieuwsberichten die in de media verschijnen gaan doorgaans over alcoholmisbruik en dopen. Studenten die zich organiseren in club- en kringverband krijgen zo een slechte reputatie. Het feit dat deze organisaties veel interessante dingen doen en zich inzetten voor student en maatschappij, zal niet zo snel de voorpagina halen. Georganiseerde studentengroeperingen zijn politiek en intellectueel geëngageerd en verzetten van oudsher bredere, maatschappelijke bakens. Maar de negatieve media-aandacht overschaduwt elk positieve aspect daarvan.

Het stereotiepe beeld van de student als zatlap zorgt ook bij de studenten zelf voor groepsdruk, misnoegen en een vertekend beeld van de ideale studententijd. Het studentenleven lijkt een glorietijd met veel feestjes en weinig zorgen, maar dat is niet voor iedereen de realiteit. Studenten die zich niet herkennen in dit ideaalbeeld, al dan niet vanwege hun eigen voorkeur, kunnen het gevoel hebben dat ze uit de boot vallen en niet ten volle van hun studententijd aan het genieten zijn.

Er kwam uiteindelijk geen monument van een zuipende student. In plaats daarvan werd in 1975, ter gelegenheid van de 550e verjaardag van de Katholieke Universiteit Leuven, het Fonske geschonken aan de universiteitsstad Leuven. De volledige naam is Fons Sapientiae, Latijn voor Bron der Wijsheid. Het monument stelt een student voor die, lezend in een boek, de wijsheid in vorm van water in zijn hoofd laat lopen. Al lijkt het bekertje water verdacht veel op een pils.


Powered by Labrador CMS