artikel> Samenwerking UHasselt en KU Leuven loopt spaak op campus Diepenbeek

Campus Diepenbeek zorgenkindje van KU Leuven

Studenten op campus Diepenbeek zijn zowel deel van de UHasselt als van de KU Leuven. Toch worden ze enkel vertegenwoordigd door de Studentenraad UHasselt.

Sinds de integratie bevindt de KU Leuven zich ook op andere campussen in Vlaanderen. Op Thomas More, Kulak en Campus Diepenbeek kan je lessen volgen als onderdeel van een KU Leuven-opleiding. In bijna alle gevallen loopt die samenwerking vlot. Behalve op campus Diepenbeek. De studenten lieten al weten niet vertegenwoordigd te worden door de Studentenraad KU Leuven.

"De intense samenwerking tussen de twee universiteiten zorgt voor een ruime waaier aan afstudeerrichtingen en input van de verschillende onderzoeksgroepen. Je ontvangt bij het afstuderen een gemeenschappelijk diploma van KU Leuven en UHasselt.’’ Het inleidende tekstje op de site van de KU Leuven klinkt alvast veelbelovend.

Studenten die een bachelor halen in Limburg, kunnen zonder al te veel problemen in Leuven met hun master starten. In theorie dan toch. Jonas, afgestudeerd Industrieel Ingenieur, optie Elektronica ICT, denkt daar anders over. "Mijn ouders wilden niet dat ik na mijn middelbaar meteen op kot ging, dus was een studie in Diepenbeek een logische keuze,’’ begint Jonas zijn verhaal.

Tijdens zijn studie kreeg hij een mail waarin stond dat de twee universiteiten gingen samenwerken en dat er op het einde van de rit twee diploma’s op hem te wachten lagen: een van de UHasselt en een van de KU Leuven. “Veel vragen heb ik mij er toen niet bij gesteld,” reageert Jonas. Toch blijkt dat de KU Leuven een heel andere manier van lesgeven heeft. De overgang vergt heel wat aanpassingsvermogen, getuigt een andere student. "Ik heb het gevoel nu nergens terecht te kunnen met mijn vragen rond de studie."

Onduidelijkheid is troef, zo getuigt nog een andere collega-student

Bovendien heeft de student in kwestie "weinig verschil gemerkt tussen de situatie voor en na de samenwerking wat betreft de studentenvertegenwoordiging in Diepenbeek." Onduidelijkheid is troef, zo getuigt nog een andere collega-student: "Ik weet niet door wie ik vertegenwoordigd word."

Bestuur zonder studenten

De UHasselt is de administrerende instelling, wat betekent dat zij onder andere de gebouwen en de lessenroosters regelt. De inhoudelijke samenstelling van de programma’s op campus Diepenbeek wordt daarentegen bepaald door het opleidingsbestuur. De leden van dat bestuur worden gelijk verdeeld tussen de KU Leuven en de UHasselt.

Opvallend: er zitten geen studenten in dat bestuur. Een situatie die volgens Frank Bax, de voorzitter van de Studentenraad UHasselt, niet kan. “We willen daar binnenkort ook werk van maken,” laat de voorzitter weten. Iets scherper klinkt het bij een student die de opleiding net heeft afgerond: "Er moet absoluut iets gebeuren. Het kan niet dat er geen studenten als ervaringsdeskundigen in die gedeelde raad zitten."

“Het opleidingsbestuur heeft de bevoegdheid over de volledige opleiding Ingenieurswetenschappen op campus Diepenbeek. De beslissingen die deze vergadering maakt, zijn bindende adviezen naar de faculteitsraden van de twee betrokken faculteiten," vertelt Stura UHasselt in een brief aan Stura KU Leuven.

Op dit moment ziet de Studentenraad UHasselt "geen noodzaak om voor de studenten aan campus Diepenbeek ook een vertegenwoordiger van de Studentenraad KU Leuven af te vaardigen"

“Dat werkt echter niet in omgekeerde richting,” zo maakt de brief van de Studentenraad UHasselt de situatie duidelijk aan de Studentenraad KU Leuven. Alle beslissingen die in het opleidingsbestuur genomen worden, passeren dus voor goedkeuring langs de faculteitsraden van zowel de KU Leuven als de UHasselt. Een andere manier van werken dan gewoonlijk, want normaal gezien neemt de faculteitsraad de beslissingen. “Nu moet bij een weigering de kwestie terug naar het opleidingsbestuur en daarna terug naar de faculteitsraden,” vertelt Bax. Dat betekent volgens Bax ook dat de beslissingen effectief genomen worden in het opleidingsbestuur.

Overbelasting

Een gezamenlijke opleiding zou voor velen een gezamenlijke vertegenwoordiging met zich meebrengen. Dat is echter niet het geval. Op dit moment ziet de Studentenraad UHasselt "geen noodzaak om voor de studenten aan campus Diepenbeek ook een vertegenwoordiger van de Studentenraad KU Leuven af te vaardigen," aldus Bax.

De huidige situatie draait voor sommigen dan ook vierkant. Vicerector Wetenschappen & Techniek Georges Gielen, campusvoorzitter Myriam Lynen en voorzitter van de Studentenraad KU Leuven Joris Gevaert wouden geen commentaar geven op de situatie. Dat zegt genoeg.

Dat brengt met zich mee dat studenten in campus Diepenbeek enkel vertegenwoordigd worden door de Studentenraad UHasselt. Volgens Bax is dat “wat de studenten hier verkiezen.” Bax oordeelt dat dat een normale gang van zaken is: “Ze studeren aan onze campus. Het is niet logisch om studenten van de Studentenraad KU Leuven hiervoor naar ons te sturen, aangezien de beslissingen toch door het opleidingsbestuur moeten en daarna bevestigd moeten worden door beide faculteitsraden.”

Het is volgens de voorzitter van Stura UHasselt dan ook “in het belang van de studenten.” Vertegenwoordigers sturen naar beide studentenraden zou een “overbelasting zijn.” Bax legt uit dat “de studentenparticipatie in de faculteit nog pril is en dat er zuinig moet omgegaan worden met de studenten die zich momenteel engageren.”

Het afvaardigen van een student naar Stura KU Leuven gaat volgens Bax dan ook een “te zware belasting zijn, zeker omdat zaken besproken in het STII (en bij uitbreiding de Agemene Vergadering van de Studentenraad KU Leuven) nooit direct gevolg kunnen hebben voor de studenten Industrieel Ingenieur in Hasselt.”

Restant uit het verleden

Waarom er überhaupt nog samen een opleiding georganiseerd wordt, kent een historische verklaring. Bax verklaart: “Vroeger had je Khlim en Xios, en die hadden elk hun eigen industriële wetenschappen. Hetzelfde gebouw, dezelfde werkwijze, verschillende instellingen langs elkaar.”

Om die onvoordelige concurrentie te counteren, zijn beide instellingen gaan samenwerken. “Een aantal jaar later zegt de overheid: deze opleidingen - waaronder ook industriële wetenschappen - moeten naar de universiteiten. Dus worden de KU Leuven en de UHasselt sowieso verantwoordelijk voor die opleidingen,” maakt Bax zijn verhaal af.

Powered by Labrador CMS