artikel> Stadbestuur lanceert verkennende fietsnota

Leuven wil lacune in fietsbeleid dichtrijden

Het Leuvense stadsbestuur maakt eindelijk werk van een fietsbeleid. De verkennende nota ligt op tafel, de definitieve versie staat gepland voor 2016. Toch is niet iedereen tevreden.

"Leuven voert al 20 jaar aankondigingsbeleid"

Hoe graag het schepencollege ook zou willen, Leuven is kilometers verwijderd van de titel "beste fietsstad van Vlaanderen". Te weinig fietsenstallingen, langsscherende bussen, vervelende eenrichtingsstraten: "Leuven fietsstad" is nog niet waar het moet zijn.

"Het stadsbestuur voert al twintig jaar een aankondigingsbeleid", steekt Erik Daems van de Leuvense fietsersbond van wal. Leuven heeft de ambitie om dé fietsstad van Vlaanderen te worden, maar dat gaat niet zonder budgetten, middelen of infrastructuur. Het feit dat er geen schepen van Mobiliteit is, toont gewoon dat mobiliteit binnen het schepencollege niet belangrijk is.”

Daar is Tim Asperges, adviseur Mobiliteit bij de Stad Leuven, het niet mee eens: “De fiets maakt reeds jaren onderdeel uit van het mobiliteitsbeleid van de stad Leuven.” Of er nu veel gedaan is of niet, wat vaststaat is dat er nog veel werk te wachten staat.

Vervelende gevolgen

Het allergrootste knelpunt is de situatie aan het station. Die is niet alleen onveilig voor alle zwakkere weggebruikers, er is bovendien een groot tekort aan fietsenstallingen. "De stad erkent dat daar een capaciteitsprobleem is,” weet Maarten Verbiest, adviseur Mobiliteit bij de KU Leuven. Daarom streeft men nu naar 4000 extra plaatsen onder het Martelarenplein.

Dat capaciteitsprobleem heeft vervelende gevolgen. “We zien dat mensen, die tot voor kort pendelden en dan overstapten op hun eigen fiets, nu gewoon de bus nemen,” aldus Verbiest.

Bussengevaar

Dat is meteen het tweede grote pijnpunt: het grote aantal bussen dat dagelijks de stad doorkruist en onveilige situaties creëert. Wie ooit al de met de fiets op de Bondgenotenlaan en de Grote Markt gereden heeft, weet waarover het gaat.

Daarin zijn onervaren jongeren extra kwetsbaar, bevestigt ook David Vierbergen, leerkacht aan het VTI in Leuven. “Veel scholieren durven niet met de fiets naar Leuven te komen. Nog sterker: sommigen mogen het niet van hun ouders. Het is gewoon te gevaarlijk.”

Fietsen in Leuven, het is een uitdaging. De verkennende fietsnota van de stad Leuven wil dan ook inzetten op drie grote thema’s: fietsverplaatsingen, fietsparkeren en fietspromotie.

Het stadsbestuur plant een uitbreiding van het aantal fietsenstallingen en wil meer fietspaden. Een van de paradepaardjes is een heus hoofdroutenetwerk waarlangs de fietser zich ongestoord van punt A naar punt B kan verplaatsen.

“De bedoeling is om van Leuven de beste fietsstad van Vlaanderen te maken,” vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V). Ambitieus is het stadsbestuur in elk geval.

Too little, too late. De nota mist concrete doelstellingen, en dat is spijtig.

Luc Ponsaert, Open Vld Leuven

Gemeenteraadslid Luc Ponsaert, die voor Open Vld in de commissie ruimtelijke ordening zetelt, is echter verontwaardigd: “Hoe kan de stad zich fier op de borst kloppen over de verkenningsnota wanneer er nu pas een aanzet wordt gegeven voor een overkoepelend fietsbeleid? Too little, too late, noem ik dat. De nota mist concrete doelstellingen, en dat is spijtig.”

Beperkte cijfers

Oppositiepartijen Groen en de N-VA verwijten het stadsbestuur dan weer een gebrek aan voorafgaande analyse (zie artikel hieronder, red.). Toon Toelen, gemeenteraadslid voor Groen, legt uit: “De verkenningsnota mist concrete cijfers, zoals het juiste percentage fietsbewegingen. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, dan moeten we het fietsverkeer tegen 2030 verdubbelen. Zonder concrete cijfers lukt dat niet.”

"Je moet eerst tellen, dan een plan maken. Je verzamelt cijfers over het probleem, dan stel je de vraag waar je naartoe wilt gaan," vult Zeger Debyser (N-VA) aan.

”Het klopt dat we met beperkte cijfers werken,” vertelt Tim Asperges, adviseur Mobiliteit van de stad Leuven, “maar we zijn volop bezig extra cijfermateriaal te verzamelen.”

Leuven is een fietsstad, maar eerder ondanks dan dankzij het huidige bestuur.

Toon Toelen, gemeenteraadslid Groen Leuven

Volgens gemeenteraadslid Toelen mist de verkenningsnota bovendien een stevig draagvlak: “Leuven wil zowel de kool als de geit sparen. Enerzijds maakt het stadsbestuur positieve beslissingen voor de fietsers. Anderzijds houden ze daarbij steeds de automobilist in het achterhoofd. Dat en-enverhaal is achterhaald. Leuven is een fietsstad, maar eerder ondanks dan dankzij het huidige bestuur.”

Consultatieronde

De komende maanden wordt de verkennende fietsnota verder afgetoetst bij de verschillende structurele partners, zoals de provincie, de Fietsersbond, Velo vzw en Leuven Klimaatneutraal. Concrete afspraken blijken er echter nog niet gemaakt.”Definitieve data voor een overleg over de nota zijn er nog niet,” bevestigt schepen Devlies, “maar dat staat wel op het programma.”

Debyser is sceptisch: “Het is goed dat er een consultatieronde komt, maar het huidige schepencollege heeft geen goede track record wat betreft participatie. In mijn ervaring is “participatie” een infoavond waar iemand uitlegt wat er in de nota staat. Iemand stelt een vraag en de avond is gedaan.”

Naast de structurele partners, krijgt ook de Leuvenaar inspraak in de verdere uitwerking van de fietsnota. Via de website van de stad, kunnen de inwoners aangeven waar voor hen de knelpunten zitten.

Volgens Toon Toelen komt die participatie er echter te laat: “Waarom heeft de stad niet eerst gevraagd waar de mensen fietsen en willen fietsen? Het was logischer geweest eerst te luisteren naar de verwachtingen van de inwoners.”

”Dat is onzin,” zegt schepen Devlies. “Je kan niet zomaar van het witte blad vertrekken. Je moet de mensen iets geven waarvan ze kunnen vertrekken.”

De fietsende Leuvenaar kan alleen maar hopen dat de huidige verkenningsnota tussen al dat gekibbel door een stuk concreter wordt na de volgende consultatieronde.


Powered by Labrador CMS