analyse> #GKDEBAT

LIVEBLOG: Groot Kopstukkendebat 2019 (Beëindigd)

Volg hier het Groot Kopstukkendebat van Politika en VRG op de voet met live verslaggeving, factcheck en commentaar.

Ververs deze pagina regelmatig om de updates te zien. Voor Windows druk CTRL + F5. Voor Mac druk CMD + R.

23u31 - Einde debat

Het debat is officieel ten einde, en deze liveblog ook. Houd zeker onze pagina in het oog voor een nabeschouwing!

23u27

23u19 - Het laatste inhoudelijke deel is afgerond

De moderator besluit met een aantal vragen over eventuele coalities na de verkiezingen.

Geens: ‘Wat zou jij doen als iemand vraagt nadat je van je vrouw bent gescheiden: 'Wil je hertrouwen of niet?'

'Zeker als ze zelf is gaan lopen.’

23u17 - Mertens, Tobback en Rutten besluiten met een akkefietje over het flirten van de uitkeringen met de armoedegrens

Mertens: ‘Ik heb met armoedeorganisaties rond tafel gezeten om te bekijken wat de belangrijkste maatregel is om armoede tegen te gaan. De uitkomst was unaniem: trek alle uitkeringen boven de armoedegrens.’

Rutten: ‘Je kan een euro maar één keer betalen.’

Mertens: ‘Dus niet uitgeven dan.’

Tobback heeft tijd voor een klopje op de borst: ‘Ik heb als minister van pensioenen opgetrokken tot boven de armoedegrens. Je geeft uitkeringen om mensen uit de armoede te trekken. Dan is het uitgangspunt.’

23u13

23u05 - Kristof Calvo: 'Er was eens...'

‘Ooit was de partij van meneer Van Grieken de grootste partij in mijn stad. 1 op 3 stemde op Vlaams Belang.’ Vandaag heeft de groen-blauwe coalitie de stad Mechelen naar ongekende hoogtes getild. Schouderklopje voor de eigen partij bij Rutten op de bank. Maar Van Grieken springt als een ridder op zijn paard om de sprookjespraatjes van Calvo te doorbreken: ‘humaniteit alom, maar het is wel in uw mooie stad dat Kucam geld verdiende door peperdure visa uit te reiken.’

23u04 - Groen-blauwe as over het podium

Het valt op: meerdere keren tijdens het migratiedebat reikt Calvo de hand naar zijn collega Gwendolyn Rutten (Open VLD). Hij heeft het over een positief verhaal in Mechelen, met een blauwe burgemeester en een Rutten met haar armen in de lucht. En er is ook lof voor Maggie De Block, de blauwe minister van migratie. Allemaal onder goedkeurend oog van zijn vriendin Gwendolyn Rutten.

23u03

(KU Leugen door Frank Claikens)

23u02

23u00

'De goede kant van de wereld, dat is moeder Theresa, Martin Luther King en Kristof Calvo.'

'De slechte kant is Hitler, Djzenghis Khan, Gargamel en Bart De Wever.'

‘Wie volgens Calvo niet aan de kant van de Groenen staat, staat aan de kant van Gargamel. Ik slik die redenering niet.’

- Peter De Roover

22u59 - Commentaar: er zijn grenzen en grenzen

‘De migratiekwestie dwingt ons na te denken over grenzen en de organisatie van het wereldwijde politieke systeem. Klimaatverandering is iets dat je niet oplost op jezelf. Maar even goed migratie. Er zijn heel wat argumenten om migratie te beperken, daar ligt het probleem niet. Maar welk migratiebeleid je ook wil voeren, internationale samenwerking is onvermijdelijk. Om de oorzaken van migratie aan te pakken, om een eventueel terugkeerbeleid uit te werken, en om de mensenrechten te garanderen. Zelfs het beschermen van grenzen kan je in deze geglobaliseerde wereld niet alleen.’

Vincent Cuypers is redacteur opinie

22u56 - Koen Geens wint alvast Twitter

Naast een aantal indrukwekkende applausrondes is ook Twitter vol lof over Koen Geens. Hijzelf - een medewerker - is ook druk aan het tweeten.

22u49 - Ziek, zieker, ziekst!

Tom Van Grieken heeft schijnbaar een griepje te pakken: “Ik word ziek als ik weet dat de armoede in dit land stijgt en dat zeven op tien leeflonen gaan naar mensen van niet-Belgische origine. Ziek als ik zie dat 8000 mensen op de wachtlijst van een sociale woning staan, en dat 1 op 3 van die woningen gaan naar mensen die niet onze nationaliteit heeft. Ziek dat Vlamingen die heel hun leven hebben gewerkt 1000 euro krijgen, en een asielzoeker tot 2250 euro kan opstrijken bij aankomst.”

Van Grieken krijgt de handen van de aula op elkaar met een rake oneliner naar N-VA: ‘Mijnheer De Roover spreekt over een voordeur maar wat hij niet vertelt is dat er ook een achterdeur is waarvoor de N-VA humanitaire visa verkoopt.’

22u44 - Geens: ‘Het probleem is niet migratie, maar armoede en oorlog in het Midden-Oosten'

'Daar kan je niet blind voor zijn. In 2018 zijn er 150.000 mensen binnengekomen, op 500 miljoen, dat is bijzonder klein. Kan iemand dat eens in een procent omzetten?’

Ja, dat kunnen wij: 0,03 procent.

(Lang applaus van de zaal).


22u42 - De Roover: ‘Wanneer het over klimaat gaat hebben we plots wél grenzen’

De Roover mag uiteraard de regeringscrash rond Marrakesh komen uitleggen. De trouwe partijsoldaat ontmijnt de vraag eerst even met een grapje: ‘Marrakesh is een heel mooie stad hoor. Alleen is december een beetje een mindere maand om te gaan.’

Vervolgens kijkt De Roover naar de andere partijen. ‘Wanneer het over het klimaat gaat hebben we plots wel grenzen terwijl dat nochtans een mondiaal probleem is. In de migratiediscussie verliezen we het evenwicht tussen het supranationale en het nationale.’

22u41 - 100 euro per maand meer!

Rutten pleit voor geld netto voor de burger.

‘Verlaag gericht en de economie zal verder draaien.’ Rutten verdedigt gerichte BTW-verlagingen.

22u39

22u31 - Tijd voor migratie

Na een blitsdebat over koopkracht, treden Koen Geens, Tom Van Grieken, Peter de Roover en Kristof Calvo aan voor een van de meest actuele thema’s: migratie.

22u23 - Sociaal kerkhof

Met zijn supporters op de eerste rij is Tom Van Grieken on fire. Hij hakt in op de huidige regering. “De hoogste belastingen en de laagste pensioenen”, “qua economische groei bengelen we achteraan bij de Europese landen, met enkel crisislanden als Italië en Griekenland nog achter ons”.

Gwendolyn Rutten komt sussen – “Als ik u hoor, leven wij hier op een sociaal kerkhof” – maar zonder resultaat. Van Grieken houdt vol: “Het gaat dramatisch zijn. De geschiedenis gaat dramatisch zijn door deze regering.” Alleen een onafhankelijk Vlaanderen kan soelaas bieden.

En als we de ander zelf niet langer het zwijgen kunnen opleggen, misschien doorverwijzen naar mensen die er meer wat weten, zoals Rutten doet: “Ik denk dat u eens moet gaan praten met de Minister van het verenigd koninkrijk.” Waarop meneer Van Grieken repliceert: “Ik denk dat u eens moet gaan praten met de Vlaming.”


22u29 - Tobback: ‘Wat deze regering gedaan heeft is geen taxshift’

Voor de sp.a alvast geen verdere belastingen op lonen. Kopstuk Bruno Tobback wil meer netto zien en de lasten naar de bedrijven verplaatsen, een pleidooi waar ook Gwendolyn Rutten zich in kan vinden.

22u30

22u27 - Maar één vrouw in het panel

Met Rutten is er maar één vrouw aanwezig in de zaal. Dat is 14%. Representatief met het beperkt aantal vrouwelijke ministers, of het beperkt aantal vrouwelijke lijsttrekkers? De Vlaamse regering telt vandaag 3 vrouwelijke ministers op 9 (33%). In de federale regering zijn er vandaag 3 excellenties op 13 (23%). Hoe zou Sven Gatz hierover denken?

22u26

Rutten: ‘ik vind het altijd fijn als we raakvlakken hebben. Als we de netto lonen kunnen verhogen, ben ik blij dat ik in jou een partner vind, Bruno. Maar dat is niet wat ik hoor bij de vakbonden.’

Van Grieken: ‘Rutten, ge hebt u boeltje niet op orde.'

22u21

Rutten: ‘We hebben deze legislatuur de belastingen verlaagd en de koopkracht verhoogd. Wij hebben de afgelopen jaren 250000 banen gecreëerd.’ Rutten benoemt de prestaties van de regering zonder de internationale trend van economische groei te vermelden.

22u17

22u15 - Ronde 2

Drie nieuwe matadors betreden de arena. Bruno Tobback, Gwendolyn Rutten en Tom Van Grieken openen het debat over koopkracht.

22u10 - Mertens: 'Wij zijn geen klein eilandje'

Het klimaatprobleem is een globaal probleem, maar dat neemt geen enkele verantwoordelijkheid weg, vindt Peter Mertens: 'Antwerpen heeft de tweede grootste petrochemische uitstootkluster ter wereld. Economisch gezien behoort België bij de grotere spelers en dus dragen we een grotere verantwoordelijkheid.'

Maar, zoals het de PVDA betaamt, komt er nog een noot over de verantwoordelijkheid die geen ondraaglijke last op de schouders van de gewone man mag worden. 'En daar ben ik het niet met u eens, meneer Calvo'. 'De koolstoftaks bedraagt 281 euro. Veel gezinnen kunnen dat niet betalen. Het beleid dat u en de meerderheid van de partijen voert is asociaal en maakt dat gewone mensen een afkeer beginnen te hebben van het klimaatbeleid.’

‘We moeten ons niet blauw betalen aan groene taksen.’

22u11

(KU Leugen door Frank Claikens)

22u07

Opnieuw blaakt Groen-kopstuk Calvo van positivisme. Hij sluit dit eerste thema met dezelfde woorden af als hij het begonnen is: ‘Het klimaatbeleid is te belangrijk om over te laten aan groene politici alleen.’

22u08

22u08 - Commentaar: Eenzijdige focus op klimaat

‘Zoals verwacht is de klimaatsverandering een belangrijk thema in dit debat. Wat echter opvalt is dat er bijna alleen maar gesproken wordt over het reduceren van de uitstoot van koolstof. Er zijn nog heel wat andere milieuproblemen die politieke aandacht vereisen. Zo tonen studies aan dat biodiversiteitsverlies en stikstof- en fosforvervuiling in oppervlaktewaters (voornamelijk door de landbouwsector) minstens even grote problemen zijn als de klimaatverandering, of zelfs groter.

Een recente studie leert dat het aantal insecten in sneltempo afneemt, en het aantal soorten dat uitsterft per jaar is naar schatting 100 tot 1000 keer groter dan wanneer de mensheid er niet zou zijn. Jammer dus dat de focus niet breder is. Je kan je uitstoot nog zoveel terugdringen, als je geen ruimte laat voor de natuur, of natuurlijke ecosystemen vervuilt, dan heb je er niet veel aan.’

Vincent Cuypers is redacteur opinie

22u02

22u00 - Koen Geens komt tussen

Koen Geens: ‘Meneer Calvo en meneer De Roover, gaan jullie anderen ook nog iets laten zeggen? Iets, niet veel.’

‘Wat ik vreemd vind, Mijnheer Calvo, is wanneer u wordt uitgenodigd om iets concreets te zeggen, u dat na tien minuten betoog nog steeds niet gedaan hebt.’ Als paniek zaaien helpt, wil Geens naar eigen zeggen meedoen. ‘Maar het blijft een verhaal van internationale samenwerking.’

21u58 - 'Stop het budgettair dogmatisme'

Mertens ziet een 'klimaatsituatie, geen klimaatcrisis'. Hij heeft drie voorstellen om die aan te pakken. En dat 'niet in de komende dertig jaar, maar in de komende vijf jaar'. Ten eerste: 'een degelijk openbaar vervoer, dat vertrekt, maar ook op een bepaald moment aankomt.' Een positieve maatregel, eerder dan extra taksen op auto’s. Ten tweede: ambitieus investeren in hernieuwbare energie. Ten derde: zorgen dat écht iedereen mee kan in het isoleren van zijn woning. Schiet het bedrag voor en laat mensen het daarna terugbetalen door de verminderde energiefactuur.

En dan de hamvraag bij grote investeringen (want gratis bestaat niet): waar gaat al dat geld vandaan komen? Niet van de mensen - 'neen tegen rekeningrijden of de koolstoftaks', lang leve de klimaatinvesteringsbank. 'Stop het budgettair dogmatisme.'


21u55 - De Roover: ‘Stop er dan mee! We gaan ons nog tien jaar gewoon amuseren’

Geen verrassingen vanuit Vlaams-nationalistische hoek. De Roover schudt de gekende debatfiches omtrent klimaat moeiteloos uit zijn mouw.

‘No time to waste zei men tien jaar geleden al. Alsof klimaat plots een nieuw thema is. Elke generatie heeft haar eigen thema’s. Wij denken in driehoekjes: tastbaarheid, duurzaamheid en zekere levering.’

Het woord ecorealisme valt vervolgens een eerste keer. De Roover verwijt Groen de sociaal-economische studies uit het klimaatdebat te halen en richt zich vervolgens tot zijn groene collega. ‘Kristof, als het waar is dat we nog maar tien jaar hebben, dan zeg ik stop ermee! Laat ons ons nog gewoon tien jaar gaan amuseren.’

De Roover tacklet vervolgens vol op Calvo. ‘Stop met tienduizenden studenten wijs te maken dat het zal gebeuren. Het zal niet gebeuren.’

'F-35’s mag je van Europa op 10 jaar afschrijven, maar klimaatmaatregelen moeten op 1 jaar'

Peter Mertens (PVDA)

21u50

Kristof Calvo pleit voor meer ambitie en een toekomstperspectief. Hij verwijst daarbij naar de doorbraken in hernieuwbare energie die er de afgelopen jaren geweest zijn. ‘Dit is een positief verhaal.’ (Bingo!)

21u40 - N-VA laat de regering vallen

Peter de Roover (N-VA) laat even zijn microfoon vallen, een luide knal volgt.

De Meulemeester: ‘N-VA laat het vallen.’

De Roover: ‘Net als de regering.’

21u39 - Koen Geens: ‘Toen ik jong was, liep ik achter pater Versteylen. Zo’n beetje een voorvader van mijnheer Calvo’

Calvo: ‘Ik ben geen pater.’

Geens: ‘Als u zo oud was als ik, was u pater geweest.’

Calvo: ‘Zegde gij.’

Koen Geens geeft als nestor van het panel een historisch overzicht van de milieubeweging, en wijst erop dat we niet alles weten, dat we steeds tot nieuwe inzichten komen, en dat er al veel gebeurd is. ‘Maar er blijven vragen open: hoe maken we elektriciteit bijvoorbeeld? En hoe gaan we wonen?’

21u36 - Tom Van Grieken krijgt excuses van De Meulemeester

De Meulemeester was Tom Van Grieken (Vlaams Belang) vergeten aan bod te laten komen. Alle andere lijsttrekkers kregen een persoonlijke vraag, Van Grieken bleef verongelijkt achter. De Meulemeester: ‘U zat dan ook zo weggedoken. Op die linkeruithoek had ik u niet verwacht.

21u35 - Peter Mertens ontkent infiltraties PVDA in klimaatbetoging

Of 'penetraties', zoals het in de Zevende Dag werd geformuleerd. 'Jongeren van vandaag kunnen zelfstandig en kritisch nadenken. Die hebben daar geen peetvaders of infiltratie voor nodig.'

21u32 - De laatste politieke peiling kleurt groen

Kristof Calvo zucht na de vraag van De Meulemeester of Groen ambieert om de premier te leveren. Groen-Ecolo is immers de grootste politieke familie volgens de laatste peilingen. Calvo erkent dat Groen vooral co-auteur wil worden van het klimaatbeleid en put moed uit de klimaatbetogingen en geëngageerde bedrijfsleiders. Nochtans krijgt Groen ook veel kritiek, vooral aan Vlaamse zijde, en is er de laatste weken ook een concurrentie op links ontstaan over thema’s als koopkracht. Of de coalitievorming voor de klimaatregering vlot zal verlopen blijft nog maar de vraag.

21u30 - Bruno Tobback gelooft erin

Tobback heeft duidelijk vertrouwen geput uit het recente verkiezingscongres van sp.a. In 2014 strandden de socialisten nog op 14,2 procent maar volgens enkele peilingen zou de sp.a in mei onder de 10% struikelen. Zover hoeft het volgens hem toch niet te lopen: de verkiezingen zijn nog 95 dagen ver en de sp.a’er gelooft alvast in de ommekeer.

Vijftien jaar geleden pochte toenmalig minister Tobback nog dat hij het klimaatprobleem kon oplossen, maar dat hij in dat geval nooit herkozen zou worden. Vandaag een ander geluid: de tijden zijn veranderd en door de technologische ontwikkeling is de partij naar eigen zeggen veel optimistischer geworden.

21u29 - Premier Michel doet Verhofstadt na?

Het is ongebruikelijk dat een premier ook partijvoorzitter is, zoals moderator De Meulemeester aanhaalt. Toch was ook toenmalig premier Verhofstadt ook één dag interim-voorzitter. Als ondervoorzitter moest hij het toen snel overnemen nadat Bart Somers ontslag nam als partijvoorzitter door een verkiezingsnederlaag bij de Vlaamse verkiezingen van 2009.

21u28

Rutten blijft loyaal aan politiek bondgenoot Charles Michel met zijn onverwachte zet om zichzelf naast premier ook tot partijleider te benoemen.

21u27 - In de oppositie is het ook plezant

Peter De Roover (N-VA) lijkt zich wel in zijn sas te voelen als oppositielid in dit panel.

‘De fut was niet noodzakelijk uit deze regering. We vinden elkaar nog in heel wat thema’s. Er lag ook nog aardig wat op tafel. Maar goed, de constellatie is veranderd. En dat is wat mij betreft eigenlijk boeiender.’

21u25 - Commentaar: De kiezer schudt inderdaad de kaarten.

‘Professor Van Hecke heeft gelijk als hij zegt dat het zinloos is om te veel over coalitievormingen te spreken voor de verkiezingen. Wie politiek niet van dichtbij kent, weet niet hoe het is om op verkiezingsavond nagelbijtend af te wachten hoe de kaarten vallen. Getuige daarvan de hoeveelheid voorakkoorden die niet zijn kunnen doorgaan omdat de beoogde coalitie geen meerderheid had. De kiezer heeft dus wel degelijk macht. Hij maakt zijn keuze, aan de politici om de puzzel te leggen.’

Vincent Cuypers is redacteur opinie

21u23

Koen Geens is alvast betrapt op een voorbarige uitspraak: 'Dubbele nationaliteit afschaffen, zodat mensen die bijvoorbeeld een Marokkaanse en Belgische nationaliteit hebben plots moeten kiezen, als oplossing voor terugkerende Syriëstrijders, dat gelooft niemand.' Aan zijn zijde wijst Tom Van Grieken heftig knikkend naar zichzelf. Gelach in de zaal, Geens is zich van geen kwaad bewust: 'Ik denk dat ik iets verkeerds gezegd heb, ik weet niet wat.'

21u20 - Koen Geens: ‘ik ben gewoon te horen dat justitie het slecht doet, maar op den duur werkt dat op je systeem’

De moderator vraagt aan Koen Geens om verduidelijking over zijn verwijt dat de N-VA steeds op justitie ‘basht’. Hij wijst erop dat er de voorbije jaren goed samengewerkt is, en dat justitie steeds zijn deel heeft gedaan.

21u19 - Antwerpen versus Vlaams Brabant

Opvallend: alle deelnemers zijn ofwel uit Antwerpen ofwel uit Vlaams Brabant.

Peter Mertens (PVDA), Kristof Calvo (Groen), Peter de Roover (N-VA) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) zijn lijsttrekker in Antwerpen. Koen Geens (CD&V), Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Bruno Tobback (SP.A) zijn kopstukken in Vlaams Brabant. Krijgen we hier een battle of the provinces?

21u16 - “Debat”

Twee jaar geleden noemde Koen Van den Heuvel (CD&V) het Politika-debat na afloop ‘polariserend theater’. Vorig jaar werd het debat overschaduwd door de coup de théâtre van Sven Gatz die aanwezig was in de zaal maar alsnog afzegde omdat hij plots tot inkeer was gekomen dat er geen enkele vrouw aanwezig was in het panel. Aan theatrale gebaren en poëtische oneliners geen gebrek, hebben de kopstukken dit jaar ook zin om te debatteren? Debatteren in kleinere groepen lijkt alvast een aanzet.

21u15

Na een sterk optreden gisteren van Gwendolyn Rutten bij het LVSV-debat moet blijken of ze de lijn kan doorzetten. Gisteren speelde ze bij de Vlaamse liberalen nog in eigen huis, vandaag zullen de messen scherper geslepen zijn. De afgelopen dagen is er ook scherpe kritiek gekomen op ideeën als de BTW-verlagingen. Lees deze opinie van Gert Peersman: http://www.standaard.be/cnt/dmf20190218_04184938

21u14 - Straight outta Marrakesh

Peter De Roover betreedt als eerste het strijdtoneel. De man die de afgelopen maanden met de regelmaat van de klok de kogels voor zijn partij opving, mag vanavond voor een uitverkochte PDS-aula de eer van de Vlaams-nationalisten verdedigen. Benieuwd wat er vanavond op de debatfiches staat. Alvast een gokje voor uw bingo-avond: Marrakeshpact, ecorealisme en confederalisme.

21u11 - Moderator Jan de Meulemeester verwelkomt de sprekers

‘We zijn 95 dagen voor de verkiezingen. Weet wel, in de Wetstraat is dat een eeuwigheid. Het kan nog alle kanten uitgaan. Dat maakt het boeiend, maar de partijen zijn begonnen aan de campagnes. Hun slogans zijn klaar, de lijsten zijn er.’

21u07 - 'Wij kiezers schudden de kaarten, maar u zal er mee spelen'

Onze kopstukken zijn gearriveerd. Professor Europese Politiek Steven Van Hecke leidt de avond in.

Hij kadert het debat ten opzichte van de verkiezingen van 26 mei. Na de verkiezingen moeten de partijen beginnen met een nieuw blad. En aangezien niemand een absolute meerderheid zal hebben, zullen er coalities moeten worden gevormd. 'De kiezer schudt de kaarten, maar jullie moeten er mee spelen.’

20u57 - Gele hesjes

Vooralsnog geen gele hesjes gesignaleerd aan de ingang van de PDS. Toch komen zij misschien aan bod.

20u51 - Brood en spelen

Bijna een half uur na het aangekondigd beginuur, maar de achterste rijen van de PDS blijven nog onbezet. Beetje bij beetje komt het publiek binnen gesijpeld. Om chaos te vermijden, werd dit jaar besloten met inschrijvingen te werken. De beschikbare stoeltjes waren op één avond de deur uit. Het is inschuiven aan de ingang. Security moet onruststokers tegenhouden en Politika- en VRG-kringleden schermen de ingangen af. De arena is voorlopig leeg: het is wachten op de eerste politicus.

20u47 - Gisteren ook al kopstukkendebat

Ook gisteren zetten de Vlaamse partijen al hun beste beentje voor om de harten van de Vlaamse student te winnen. Op het LVSV-debat ging de aandacht vooral naar klimaat, een thema dat allicht ook vandaag het debat zal kleuren. De linkse partijen beloofden een ambitieus, maar rechtvaardig beleid, terwijl de rechterzijde vooral hamerde op de betaalbaarheid daarvan. Opvallend was de consensus over gascentrales, waar enkel Vlaams Belang echt leek tegen te zijn. Wellicht opvallender was de felheid waarmee CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy de N-VA viseerde. ‘Wij willen geen coalitie sluiten met partijen die mee onderhandelen aan een klimaatpact en daar dan uitstappen, of die een kernuitstap beloven en die dan in twijfel trekken.’

20u28 - Ook politici in het publiek

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken brengt een legertje supporters naar de PDS. Onder hen ook Dries Van Langenhove, zijn lijsttrekker (Kamer) voor Vlaams Brabant. Officieel is Van Langenhove een onafhankelijke kandidaat, vandaag trekt hij alvast de gastenlijst.

20u22 - Internationale dag van de sociale rechtvaardigheid

De links-activistische scheurkalender in het redactielokaal zegt dat het vandaag ‘Internationale dag van de rechtvaardigheid is’. In het licht van de nationale stakingsdag vorige week kan ook dat een thema worden. Wie heeft het ideale recept om koopkracht én groei te combineren?

20u15 - De schaduw van de Brexit

Ook in de rest van de rest van de wereld dendert de politieke trein voort. In het Verenigd Koninkrijk hebben acht parlementsleden van Labour en drie conservatieven ontslag genomen uit onvrede met onder andere het Brexit-beleid van hun partijen. Ze zetelen nu in de oppositie als ‘The Independent Group’. Hoe gaat ons land om met de Brexit? Misschien komen we het vanavond te weten.

19u54 - Commentaar

Wie overtuigt met inhoud?

‘In tijden van klimaatbetogingen is elke partij groen. In tijden van polarisering wil elke partij ‘verbindend’ zijn. Als er consensus bestaat over de noden in de samenleving, komt het er op aan met concrete en overtuigende ideeën te komen. Zeker in een debat met zeven is er hopelijk genoeg ideologisch verschil. Hoe los je concreet de ecologische crisis op? Hoe verbind je een samenleving echt? Afwachten wie het haalt vanavond: de ecorealisten, de eco-utopisten, ecomoralisten, de ecofatalisten of de eco-gewoon-doeners...’

Vincent Cuypers is redacteur Opinie

19u40 - Topic van de avond?

Wat hebben onze politici vanavond te zeggen over klimaat? Vorige donderdag kwamen de studenten mee op straat met de klimaatspijbelaars. Herbekijk onze reportage:

19u30 - Voorbeschouwing

Binnent een uurtje begint het Groot Kopstukkendebat.

Met meer dan 10.000 geïnteresseerden, maar 800 gelukkigen in de zaal - voor de rest wordt het livestream in de zetel - kondigt het debat zich aan als een eerste steekspel in aanloop naar de verkiezingen.

Wie toont zich de meest groene partij? En wie de meest verbindende? Is de - vaak bemiddelde - student te overtuigen met koopkracht, migratie of confederalisme? Wie toont zich, kort voor het interfacultair welsprekendheidstoernooi het meest eloquent?

Stay tuned voor live verslaggeving, commentaar, humor en… bingo!

Sprekers:

Kristof Calvo (Groen)

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Koen Geens (CD&V)

Gwendolyn Rutten (Open VLD)

Bruno Tobback (SP.A)

Peter De Roover (N-VA)

Peter Mertens (PVDA)

Powered by Labrador CMS