Andere openingstijden in blokperiode

Blokken in Leuven kampt met tekort

22 maart 2015
Artikel
Blokken in Leuven, het project dat bibliotheken tijdens de blokperiode langer openhoudt voor lerende studenten, kampt met een structureel tekort. De bibliotheken komen met een plan om het kostenplaatj

Het project rond Blokken in Leuven, dat voldoende blokplaatsen moet creëren waar studenten samen kunnen studeren, kampt met een tekort. Vanuit Studentenbeleid moet een budget van 50.000 euro alle kosten dekken. Vorig jaar kostte alles echter 20.000 euro meer, wat het Centrale Universiteitsbestuur eenmalig bijpaste. Dit jaar moet er een structurele oplossing komen, wat voor heel wat geschuif met budgetten zorgt.

De bibliotheken werkten een viertal opties uit. Een is de situatie van vorig jaar, de drie andere besparingsvarianten. Enkel het vierde plan lijkt haalbaar te zijn met de vooropgestelde financiering. Hilde Van Kiel, waarnemend directeur van de universiteitsbibliotheek, doet het plan uit de doeken. “We willen de grote locaties maximaal openzetten, vooral dan Agora omdat de avonduren daar zwaar bezet zijn. Daarnaast blijft ook de Arenbergbibliotheek langer open, net als de Economiebib omdat dat grote leercentra zijn. Op deze twee plaatsen willen we een stuk overflow voor Agora creëren omdat we merkten dat er na tien uur te weinig blokplaatsen beschikbaar zijn.” Agora blijft zowel in de week als het weekend open tot middernacht, terwijl Arenberg en de Economiebib in het weekend twee uur vroeger sluiten.

Opvallend: met het plan beginnen de langere openingsuren al vroeger te lopen dan nu het geval is, met name vanaf 1 december en 1 mei. De andere bibliotheken vallen echter uit de boot en zijn aangewezen op eigen middelen als ze hun bibliotheken langer willen openhouden.“Ons grootste probleem bij deze optie is dat er geen rekening gehouden wordt met de inhoud van de blokplaatsen”

Kathleen Lewyllie, onderwijsverantwoordelijke Babylon

Peter Verbist, coördinator voor Blokken in Leuven: “Dit gebeurt via zogenaamde cofinanciering. Iedere faculteit of groep financiert openingsuren van de respectievelijke bibliotheek. De centrale middelen worden dan ingezet voor ruimere openingstijden op een beperkt aantal centrale locaties, ook tijdens weekends en feestdagen. We zagen immers dat er op die data te weinig blokruimte in Leuven aanwezig was. De verhouding centrale tegenover lokale middelen zal ongeveer vijftig vijftig zijn.”

Letteren

Niet iedereen is echter overtuigd dat de faculteiten de financiële lasten kunnen dragen. Vooral de Faculteit Letteren zou (opnieuw) het kneusje worden en extra openingsuren niet kunnen dragen. Kathleen Lewyllie, onderwijsverantwoordelijke bij de kring van Taal- en Letterkundestudenten Babylon: “Onze faculteit heeft inderdaad niet de middelen om het zelf te trekken. Het kan niet de bedoeling zijn dat er teveel beroep wordt gedaan op het budget voor de collectievorming.”

Toch vindt Verbist een financiële bijdrage van de faculteiten gerechtvaardigd. “Zowel de groepen en faculteiten als Studentenbeleid vinden Blokken in Leuven een belangrijke meerwaarde en zijn bereid hiervoor hun financiële verantwoordelijkheid te nemen. Dankzij het cofinancieringsmodel beantwoorden we zo goed mogelijk de blijvende grote vraag naar sociaal leren.”

Boeken

Toch stoot ook de eenzijdige focus op blokplaatsen een aantal studenten voor de borst. Lewyllie verklaart wat het probleem voor onder andere de Letterenstudenten is: “Ons grootste probleem bij deze optie is dat er geen rekening gehouden wordt met de inhoud van de blokplaatsen. Men houdt wel rekening met de capaciteit, maar niet met wat onze bibliotheken voor ons en voor een heel aantal humane wetenschappen zijn: een plek om informatie op te zoeken. Je kan niet zomaar al onze boeken inscannen.”

“Ik begrijp wel dat studenten vandaag de dag graag samen studeren,” gaat Lewyllie verder, “maar ik denk ook wel aan het argument dat de noodzaak van een blokplaats minder groot is dan de noodzaak van boeken. Studeren kan je desnoods ook op kot, terwijl je die boeken daar niet kan raadplegen.” Ook Lieven Verswyfel, die voor de Studentenraad KU Leuven in de Academische Raad zetelt bevestigt dit. “De studenten zijn bezorgd dat, nu er bespaard moet worden, te veel gefocust wordt op het studeeraspect. We willen ook solidiair zijn met studenten die de collectie willen gebruiken.”

“Het cofinancieringsmodel zorgt ervoor dat de bibliotheken van deze studenten dezelfde openingsuren zullen hanteren als dit academiejaar”

Peter Verbist, coördinator voor Blokken in Leuven

Verbist nuanceert dit echter. “Het cofinancieringsmodel zorgt ervoor dat de bibliotheken van deze studenten dezelfde openingsuren zullen hanteren als dit academiejaar. Dat is al zo bij de bibliotheken van Rechten en Filosofie. De bibliotheek Letteren ligt iets moeilijker vanwege de financiële problemen. In het kader van de Artesbibliotheek (de fusiebibliotheek die de Centrale -en Letterenbibliotheek omvat, zie Veto 4111, red.) proberen we nu de nodige middelen vrij te maken om ook voor Letteren de impact miniem te houden. Als dit plan een kans krijgt, zullen we volgend jaar meer openingsuren kunnen aanbieden in het kader van Blokken in Leuven.”

Ook vicerector studentenbeleid Rik Gosselink ziet de problemen binnen de Letterenbib. ““De verlenging van de late openingsuren is een discussiepunt, maar op zich is de oplossing ervan niet onoverkomelijk. We zullen proberen er een mouw aan te passen en overleggen met de betrokken partners.”

Zwartepieten tussen de studenten

Ondertussen zijn de studenten er nog niet in geslaagd een eensgezind standpunt te bereiken. De Leuvense studentenkoepel LOKO en de Studentenraad KU Leuven schoven de hete aardappel naar elkaar door.

Hoewel LOKO bevoegd is voor zuivere Leuvense materie werd het onderwerp eerst behandeld door de Studentenraad, die alle materie voor de hele KU Leuven bespreekt. De universiteitsbibliotheken zijn immers toegankelijk voor alle KU Leuvenstudenten.

De Algemene Vergadering van de Studentenraad schoof de materie echter door naar LOKO om te onderzoeken of er extra fondsen konden komen uit de deelstuvoraad - een raad voor studentenvoorzieningen specifiek voor de Leuvense campus.

Om het kafkaiaanse plaatje compleet te maken, verklaarde LOKO dat Blokken In Leuven geen materie was voor de deelstuvoraad. LOKO vindt het voorzien van blokplaatsen “een basistaak voor de universiteit” en laat zo de beslissing en de zoektocht naar extra financiering over aan de Studentenraad.

Die Studentenraad zou volgende week vrijdag een beslissing moeten nemen. Lieven Verswyfel“We koppelen de bezorgdheden van de studenten nu terug naar de bibliotheken. We komen dan hopelijk met een nieuw plan naar de volgende Algemene Vergadering.”Of zij er uitgeraken, leest u in Veto.