De campussen van de KU Leuven door een culturele bril

Campus Cultuur

07 november 2016
Artikel
Auteur(s): Gilles Michiels
Met de integratie van de campussen in de KU Leuven drie jaar geleden is de universiteit ook vele vormen van cultuur rijker. Veto nam de cultuurwerking op de campussen onder de loep.

In het academiejaar 2013-2014 integreerden enkele academische hogeschoolopleidingen in de KU Leuven. Dat bracht de teller van het aantal campussen van de KU Leuven op vijftien. Werd het cultuurbeleid van de campussen ook in de KU Leuven geïntegreerd of blijft dat een lokale kwestie?

Vicerector Cultuur Katlijn Malfliet acht het in elk geval niet wenselijk om de cultuurwerking van de campussen vanuit Leuven te beheren. ‘Bruggen naar lokale cultuuractoren worden bij voorkeur ter plaatse gelegd. Wat studentenparticipatie betreft, bevindt het budget van cultuur zich dan ook bij de stuvo’s (studentenvoorzieningen, red.) van de campussen.’

Stalen lotusbloem

Als gevolg van dat beleid is cultuur op de campussen een lokaal en veelkleurig verhaal. Een jonge studentenstad als Brugge kan teren op zijn historische rijkdom en proberen een samenwerking met het Concertgebouw op poten te zetten. Een stad met meerdere campussen zoals Gent kan op zijn beurt inzetten op de synergie tussen haar verschillende campussen.

Frank Baert, academisch beheerder van de Gentse technologiecampus, verwijst in dat verband naar het stalen standbeeld van een lotusbloem dat op zijn campus pronkt. Het imposante kunstwerk van 1,2 ton kwam tot stand door een wisselwerking tussen studenten en docenten van de Gentse architectuur- en technologiecampussen. Het stelt de scheiding tussen kunst en techniek in vraag en communiceert zelfs met bezoekers. Door een code in te geven op hun smartphone kunnen ze via het lotusbeeld welkomstboodschappen, inlichtingen of uitnodigingen ontvangen.

Cultuurcheques

Grote steden hebben naast culturele interdisciplinariteit nog een ander voordeel. Als metropool beschikken de steden al over een aantrekkelijk cultuuraanbod, dus is het voor de stuvo’s de eerste zorg om de studenten daarmee te laten kennismaken. Antwerpen, met campus Carolus en campus Sint-Andries, en Brussel, met campus Brussel en Sint-Lucas, riepen respectievelijk een cultuurcheque en een stuvocheque in het leven. De kaart is het equivalent van de Leuvense cultuurkaart, die studenten op een voordelige manier cultuur laat beleven.

De Proms in de Kulak brengen soms een derde van de studenten op de been

Bij de campussen in kleine steden is zo’n cultuurcheque door het kleinere aanbod niet aan de orde. ‘Terwijl in Geel het stadsbestuur erg bedrijvig is, komt op de campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver het initiatief vooral van de studentenkringen zelf’, licht Flora Carrijn, academisch beheerder van de campussen in Antwerpen, Geel en Sint-Katelijne-Waver, toe. Ook aan de Kulak, de oudste campus buiten Leuven, is het cultuuraanbod grotendeels in handen van de studentenvereniging.

‘Jaarlijks organiseert die in de Kortrijkse Schouwburg een Promsavond en een toneelstuk van hoog niveau’, vertelt campusrector Marc Depaepe trots. Vooral de Proms, waarop muziek, poëzie en dans in alle vormen en maten gebracht worden, is een succes en brengt soms een derde van de studenten op de been. Toch bleek onlangs uit een enquête dat onder Kortrijkse studenten maar weinig aan cultuur geparticipeerd wordt. ‘Misschien kan de stad nog meer ruimte maken voor cultuur die zich specifiek op studenten richt’, vindt Depaepe.

Multicampusverhaal

Aangezien de prioriteiten van de cultuurwerking aan campussen lokaal liggen, blijft de wisselwerking met grote broer Leuven vaak nog beperkt. Zo neemt het toneelstuk van de campus Kulak niet deel aan het InterFacultair Theaterfestival (IFTf). ‘Dat heeft vooral met praktische overwegingen te maken’, verklaart Ana Schultze, mandataris Cultuur bij studentenkoepel LOKO. ‘Acht jaar geleden hebben we Kulak eenmalig bij het IFTf betrokken, maar voor een voltallige jury is het moeilijk om die verplaatsing te maken.’ Een probleem dat moeilijk te overbruggen lijkt.

‘Het InterFacultair Theaterfestival zou een verbindende factor tussen de campussen kunnen zijn’

Katlijn Malfliet, vicerector Cultuur

Nochtans gelooft vicerector Malfliet in het IFTf als een multicampusverhaal. ‘Het theaterfestival zou een verbindende factor tussen campussen kunnen zijn, net als de muziekensembles.’ Ook bij Kristien Jacobs van de Dienst Cultuur van de KU Leuven klinkt bereidheid tot een grotere wisselwerking: ‘In samenwerking met de Dienst Studentenvoorzieningen willen we binnenkort het beleid en de werking van de huidige campussen in kaart brengen en bekijken hoe kan worden samengewerkt en uitgewisseld.’

Mooie voorbeelden van zo’n wisselwerking zijn alvast te vinden bij het Universitair Harmonieorkest, dat dit academiejaar een optreden geeft op de Antwerpse campus Carolus. In het coachingtraject Faculty STARs werd vorig jaar met Cédric Moers dan weer een student van de campus Geel tot winnaar gekroond van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Het kan één van de eerste stappen zijn in een integratie van de campussen die ook cultuur in ogenschouw neemt.