“Iedereen mag mij een mailtje sturen”

Rector Rik Torfs reageert

30 november 2014
Artikel
Auteur(s): Korneel De Schamp
Rik Torfs, de rector van de KU Leuven, antwoordt op de mistoestanden in het personeelsbeleid. "Zoals in elk groot bedrijf, zijn er ook aan de KU Leuven problemen."

Wat vindt u van het personeelsbeleid van de KU Leuven? Zijn er zaken voor verbetering vatbaar?

Rik Torfs: «In een grote en complexe organisatie zoals de KU Leuven mag je er nooit van uitgaan dat alles in orde is. We moeten altijd voor verbetering openstaan, en ook heel duidelijk voor suggesties van het personeel zelf. Aan de ene kant in collectieve onderhandelingen, aan de andere kant zijn ook mensen zelf zeker welkom met al hun opmerkingen en suggesties. We staan daar duidelijk voor open.»

In ons dossier maken mensen gewag van vriendjespolitiek, pestgedrag en zelfs machtsmisbruik. Komen dergelijke verhalen u ook ter ore?

Torfs: «Die verhalen over pestgedrag en machtsmisbruik zijn mij niet meteen bekend, en het is best dat dit nu boven komt. Mensen moeten echt niet aarzelen om dat te signaleren. Dat kan uiteraard aan de personeelsdienst, maar wat mij betreft ook aan mij. Pestgedrag is onaanvaardbaar. Het probleem is dat mensen niet altijd de durf hebben om daar openlijk voor uit te komen uit vrees dat het verergert. Daar wil ik zeker zelf werk van maken als ik dit hoor.»

Kan u wel iets doen? Wij horen van een aantal bronnen dat het rectoraat hier simpelweg de macht niet voor heeft.

Torfs: «Ik denk dat wij een zeer grote instelling zijn met heel veel vertakkingen. Ik zeg niet dat elk probleem direct opgelost kan worden, maar het moet wel mogelijk zijn om een probleem te signaleren. Dan kan ik wel garanderen dat we er een oplossing voor zullen zoeken. We mogen ons niet bij de onvermijdelijkheid hiervan neerleggen.»

"Ik garandeer volledige geheimhouding."

Rik Torfs, rector KU Leuven

Getuigen zeggen dat de personeelsdienst zaken terugbrieft naar haar oversten, de ombudsdienst zou machteloos staan. Wat als die kanalen niet werken?

Torfs: «Ik weet niet of die kanalen niet werken, maar als mensen dat vinden, mogen ze altijd direct een mail sturen. Ik kan garanderen dat er niemand die zal zien en dat het niet overgebrieft wordt. Ik garandeer volledige geheimhouding.»

Enkele getuigenissen zijn onder meer “ik werd bedreigd met ontslag als ik niet tijdig zou terugkeren uit ziekteverlof” of “ik was te geïntimideerd om een klacht neer te leggen.” Er heerst een beetje een angstcultuur?

Torfs: «Ik denk dat dit een fenomeen is dat zich in alle grote organisaties wel kan voordoen. Ik zou nogmaals zeggen: signaleer het, en we zullen een oplossing proberen te zoeken. Niets is onvermijdelijk. Het kan bijna niet anders dat in een hele grote organisatie zoals de KU Leuven dingen gebeuren die niet kloppen, maar we mogen ons daar niet bij neerleggen.»

Er wordt gewag gemaakt van vriendjespolitiek. Is dat een fundamenteel probleem?

Torfs: «Geen enkel systeem is waterdicht, maar we hebben toch wel een zorgvuldig selectiesysteem. Zeker voor de rectorale diensten is de directeur-generaal wel betrokken bij rekrutering en gebeurt dat met uiterste zorgvuldigheid. Dat wil niet zeggen dat er nergens iets verkeerd kan lopen natuurlijk.»

Vindt u het dan verdiend dat de KU Leuven de titel “Employer of the Year” kreeg in 2013 en 2014?

Torfs: «Ik vind het niet belangrijk dat de titel “Employer of the year” wordt gegeven. Het gaat niet om titels, maar hoe er met mensen wordt omgegaan. Daar vind ik dat we altijd inspanningen moeten blijven doen.»